San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Imeachtaí Poiblí a nglacfaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach páirt iontu
Deimhniúchán ón gComhairle Ealaíon: Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Danny Denton ceaptha mar Scríbhneoir Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.
Seirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Glao Deiridh do Dhámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an gCultúr
Aonach Úrscéalta 2020 Áras na Scríbhneoirí
Reáchtálfaidh Arts & Disability Ireland agus The Kennedy Center From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an Cultúr idir an 11 agus an 14 Bealtaine 2020.
Bí le CREATE agus a gcomhpháirtithe Gailearaí Ealaíne Crawford (Corcaigh), Counterpoints Arts (Londain), Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí agus Heart of Glass (St Helens) le páirt a ghlacadh i Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach in 20
Glao Deiridh do Dhámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go leanfaidh sí ar aghaidh ag tacú le féilte, tacaíocht a chabhróidh leo a gcumas cláreagraithe agus eagraíochtúil a fhorbairt trí bhíthin dámhachtainí aonair taistil agus oiliúna.

Leis an dámhachtain, tabharfar tacaíocht do thaisteal amach agus d’oiliúint d’ionadaithe féilte amhail cláreagraithe, coimeádaithe agus stiúrthóirí féilte chun forbairt a gclár féile a fheabhsú; agus dámhachtainí isteach a thugann deis d’eagraíochtaí féilte caidrimh a chothú thar lear d’fhonn a gcumas cláreagraithe, margaíochta agus/nó riaracháin/oibríochtúil a fhorbairt.

 

Is é an dámhachtain is airde atá ar fáil ná €1,500, ag brath ar í a bheith ar fáil.

Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais trí na seirbhísí ar líne le haghaidh taistil in 2019.

Tabhair faoi deara: Ní bhfaighidh féile (más ionadaí aonair ar fhéile nó eagraíocht atá i gceist) ach Dámhachtain Taistil agus Oiliúna amháin in aon bhliain féilire amháin.

 

Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo ar an leathanach faoin maoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.