San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Iúil
Nuacht na míosa seo
Cód um Chreat Rialachais
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Pat Murphy a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) i gcomhair 2018-19.
Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Sparánacht Jack Harte 2019
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Bainisteoir Ginearálta á Lorg
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Léiritheoir á Lorg
Dánlann Ealaíne Crawford: Iúil
Eagraíochtaí agus tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon incháilithe do dhámhachtain nua an Chrannchuir Náisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Music Moves Europe – Glaonna ar thograí agus glaonna ar thairiscintí ar oscailt anois
An bhfuil maoiniú á lorg agat le haghaidh tionscadail i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha eile?
Deiseanna do chóiréagrafaithe nua
Glaoch nua de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thairiscintí le haghaidh Scéim Soghluaisteachta Trasteorann d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir
An bhfuil maoiniú á lorg agat le haghaidh tionscadail i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha eile?

Is éTacaíocht do Thionscadail  um Chomhar Eorpach an príomhshruth maoinithe de chuid na hEorpa Cruthaithí le haghaidh tionscadail ealaíona agus tionscadail chultúrtha. Táthar ag súil go bhfoilseofar an glaoch ar iarratais sa tríú ráithe de 2018 agus meastar gur roimh dheireadh na bliana a bheidh an spriocdháta.  Beidh ceardlann againn faoi na hiarratais san Fhómhar.  Déan teagmháil linn chun comhairle a fháil faoi do thogra sula gcuireann tú iarratas isteach toisc gur féidir linn cabhrú leat lántairbhe a bhaint as d'iarratas. Táimid ar fáil chun cabhrú leat!   R-phost: cedculture@artscouncil.ie Guthán: 01 6180200.  Is féidir leat féachaint anseo chun teacht ar thograí atá idir lámha faoi láthair agus ar thograí rathúla a raibh iarratasóirí Éireannacha bainteach leo.

 

An tacaíocht a thugann an Chomhairle Ealaíon do thograí de chuid na hEorpa Cruthaithí:  Féadann eagraíochtaí ealaíon cur isteach ar an ngradam Taisteal agus Oiliúint, ó shraith na hEorpa Cruthaithí de chuid na Comhairle Ealaíon, i gcomhair costais a bhaineann le bualadh le comhpháirtí.  Cuireann an Chomhairle Ealaíon comhchiste ar fáil anois d’eagraíochtaí a n-éiríonn leo i sraith maoinithe na dTionscadal um Chomhar.