English Version

Ailt
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon céim nua do thionscnamh thiomsú airgid

Féilte Liteartha: an Chéad Chaibidil Eile

Iarla Ó Lionáird ceaptha mar an chéad Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe i gColáiste na hOllscoile Chorcaí

Nuacht Arts Audiences

Nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Déardaoin 17 Deireadh Fómhair.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 11 Deireadh Fómhair, 2013
Fáilte go dtí eagrán Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir

D’fhéadfaimís dul i bhfolach ag am an ghátair ach ní dhéanfaimid amhlaidh.  In ionad, brathaimid fiú amháin in am an ghátair gur ghá dúinn luach na n-ealaíon agus ár n-ealaíontóirí a aithint dúinne mar phobal is mar thír.  Ar an 12 Meán Fómhair d’fhógair an Chomhairle Ealaíon gur bhronn sí €3.3m i sparántachtaí thar na trí bliana beaga.  D’infheistíodh an t-airgead poiblí seo i 375 ealaíontóirí Éireannacha chun ligeann dóibh láacmhainneacht s’acu a fhorbairt agus saothar den scoth a chruthú.

Is fiú ceiliúradh ar na healaíontóírí sin agus saothair s’acu.  Rinneamar amhlaidh ag ceolchoirm ar leith faoin spéir i bPáirc Chearnóg Mhuirfean nuair a thug an Taoiseach, Enda Kenny TD, príomhóráid a rinne ceiliúradh ar thalann, ar chruthaitheacht agus ar acmhainneacht ealaíonta na hÉireann.

Ar feadh an lae, bhí taibhseoirí Eireannacha móra le rá go hidirnáisiúnta, ag tabhairt Julie Feeney agus Anne Enright chomh maith le taibhsithe amharclannaíochta, ceoil thraidisiúnta is snagcheoil san áireamh, is iomaí de na healaíontóirí a fuair sparántachtaí na Comhairle Ealaíon nó cúnamh eile ag tús shlite bheatha s’acu.  Tugadh ómós ar leith do Shéamus Heaney nach maireann a bhí mar fhaighteoir sparántachta na Comhairle Ealaíon é féin.

Tá luach na sparántachtaí den Chomhairle Ealaíon, [nasc chuig liosta de na faighteoirí agus na méideanna], suas go €15,000 ar uasmhéid in aghaidh nab liana agus cabhraíonn said le healaíontóirí nach bhfuil aon ioncaim eile acu chun faoiseach a fháil ó bhrú ghanntanas airgid le go rachaidh said sa tóir ar shlite bheatha s’acu.

I bhfocal an Taoisigh féin, “Tugann na sparántachtaí seo ní amháin an deis daoibh dul sa tóir ar bhur ndisciplín roghnaithe” tugann said le fios freisin “an méid a dhéanann tú, is mór linn dár dtuairim ar cé muid féin …. Tá sé tábhachtach do shaol ealaíonta ár náisiún …..ár muintir.”

Mar sin, leis an airgead a infheistíodh ar mhaithe le healaíontóirí aonair a chothú, tá an Chomhairle Ealaíon ag ullmhú arís do bhliain mhaoinithe nua do na príomhchláir dheontais.  Is é an chéad spriocdháta eile dár bpríomhchláir mhaoinithe (EMR, DCB, MB) ná an 10 lá de mhí Dheireadh Fómhair.  Tar éis é sin, cuirfear tús le próiseas inmheánach ón uair a chuiirtear in eolas dúinn faoinár leithroinnt mhaoinithe i gCáinfhaisnéis 2014.

Ag an am céanna, tá cúig eagraíocht ar meánmhaid roghnaithe i gcomhar chéim a dó do thionscnamh tógála d’acmhainn thiomsú airgid na Comhairle Ealaíon, RAISE, An Gnó Ealaíon um Thiomsú Airgid [nasc].  Tgaann na cúig cinn seo le chéile le seacht n-eagraíocht ealaíon níos mó a roghnaíodh don treoirthógáil acmhainne thiomsú airgid.  Tá forbairt ar straitéisí thiomsú airgid s’acu comhlíonta ag na heagraíochtaí seo agus tá an chuid is mó acu i mbun phóiseas earcaíochta nó a bhfuil tiomsóirí airgid shinsearacha earcaithe acu cheana féin a gcuirfidh na straitéisí seo i bhfeidhm thar na míonna atá le teacht.

Mar is gnách le gach eagras stáit táimid ag feitheamh ar chinntí buiséid an Rialtais agus leanaimid ar aghaidh le hionadaíocht agus le comhairle ar son na hearnála seo.  Tá aire s’againne Jimmy Deenihan ag obair go tréan lena chomhghleacuithe leis an toradh is fearr a chur le chéile in áit ar léir go bhfuil brúnna suntasacha is contrártha.  Déanfar measúnú ar na hiarratais ar fad thar na míonna atá le teacht agus cuirfidh na heagraíochtaí in eolas faoi na cinntí go luath san athbhliain.Is mise le meas,

Orlaith McBride

Stiúrthóir


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon céim nua do thionscnamh thiomsú airgid

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt faoin chéad chéim eile dá gclár chun cabhair a thabhairt d’eagraíochtaí ealaíon le breis airgid a thiomsiú ó fhoinsí corparáideacha is daonchairdiúla. Tá cúig eagraíocht ar meánmhéid roghnaithe i gcomhar chéim a dó do thionscnamh tógála d’acmhainn thiomsú airgid; RAISE, An Gnó Ealaíon um Thiomsú Airgid.


Léigh tuilleadh


Féilte Liteartha: an Chéad Chaibidil Eile

Sábháil an Dáta: 4 Nollaig 2013 - An Chomhairle Ealaíon ag reáchtáil líonrú agus lá eolais le haghaidh eagraíochtaí litríochta in Éirinn. Féilte Liteartha: Is é an Chaibidil Aghaidh imeacht lae a dhíreoidh ar dheiseanna chun féilte liteartha na Gaeilge a fhorbairt tuilleadh. Is é an aidhm chun tógáil ar láidreachtaí atá ann cheana chun feabhas a chur ar an taithí na féilte na scríbhneoireachta agus smaointe, do lucht féachana agus rannpháirtithe.


Léigh tuilleadh


Iarla Ó Lionáird ceaptha mar an chéad Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe i gColáiste na hOllscoile Chorcaí

An Chomhairle Ealaíon, i gcomhar le Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh, agus Eolaíochtaí Sóisialta (UCC), agus an Scoil Cheoil agus Amharclann (UCC), fhógairt gur ceapadh Iarla Ó Lionáird mar an chéad Traidisiúnta Ealaíontóir Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.


Léigh tuilleadh


Nuacht Arts Audiences

Tá ríméad ar Luchtanna Féachana Ealaíon le fórgairt go bhfuil said ag reachtáil ceardlanna réamhiarratais d’aon eagraíocht nó duine aonair ag cur isteach don Scéim Camchuairte is Scaipthe Saothair.  Chomh maith leis sa mhí seo, tá nuacht ag Luchtanna Féachana Ealaíon ar imeachtaí agus ar deiseanna atá ag teacht suas.


Léigh tuilleadh


Nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear mar Nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha: Torthaí roghnaithe do Shraith Chláir Chultúrtha 1.3.5, torthaí do Sraith Tacaíochta 1.3.5 ar mhaithe le tionscadail chomhoibrithe le tríú tíortha atá fáil anois ar líne.  Tá staidéar nua freisin ar a dtugtar 'European cities and cultural mobility: Gnímh theochtaí agus thacaíochtaí foilsithe ag On the Move: Gairm do shuim a léiriú ar son bhunú liosta saineoluithe chun cabhrú leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Closamhaird agus Cultúir i gclair an Aontais Eorpaigh tarmligthe don Ghníomhaireacht agus do Sparántachtaí UNESCO-Aschberg d’Ealaíontóirí: Cónaitheachtaí.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Software by Newsweaver