The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Tionól Ginearálta Aosdána
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020 DC
Comhráití na hOíche Cultúir
Téacs Nuachtlitreach
Seoladh RAISE Céim 2 - glao ar léirithe spéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Scoileanna Ildánacha - Mí Eanáir 2020
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Cultúir na hEorpa 2020
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain, Nollaig 16.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021

Tá ríméad ar TG4 agus ar an gComhairle Ealaíon séasúr nua den scéim faisnéise ealaíon, ilDÁNA a fhógairt.Léigh a thuilleadh >>
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.

Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar éis tús a chur le próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.Léigh a thuilleadh >>
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020 a fhógairt.

Tá deontais oiread agus €40,000 ar a mhéad á dtairiscint faoin scéim sin i dtreo costais reatha spásanna oibre amharc-ealaíontóirí. Tá sé d’aidhm ag an scéim tacaíocht a thabhairt do spásanna oibre ealaíontóirí ar fud na tíre chun an timpeallacht oibre is fearr agus is féidir a sholáthar d’amharc-ealaíontóirí agus, nuair is indéanta, leibhéal fóirdheontais a chumasú do na healaíontóirí a oibríonn sna spásanna sin.Léigh a thuilleadh >>
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuil 19 saothar nua curtha aici lena Bailiúchán a gheobhaidh lucht féachana ar fud na tíre deis a fheiceáil. Is iad na healaíontóirí a bhfuil a saothar curtha leis an mBailiúchán ná Sven Anderson, Eamon Doyle, Rachel Fallon, Ruth Le Gear, Marielle MacLeman, Vukašin Nedeljković, Séamus Nolan, Miriam O’Connor, Doireann O’Malley agus Vagabond Reviews.Léigh a thuilleadh >>
Tionól Ginearálta Aosdána

Tionólfaidh Aosdána, an mheitheal ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn, a Thionól Ginearálta Déardaoin, 7 Bealtaine 2020 in O’Reilly Hall, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Campas Belfield i gcomhpháirt le Coláiste na nEalaíon agus na nDaonnachtaí agus Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta, COBÁC. Is é seo an 41ú Tionól Ginearálta d’Aosdána.Léigh a thuilleadh >>
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’

Comhpháirtíocht idir an Chomhairle Ealaíon agus Máistreacht in Ealaíona Féile (Ollscoil Luimnigh).Léigh a thuilleadh >>
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020 DC

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt gur ceapadh an scríbhneoir Ciara Ní É, mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge don bhliain acadúil 2020. Tá an post á chómhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU).Léigh a thuilleadh >>
Comhráití na hOíche Cultúir

Tá an Chomhairle Ealaíon chun sraith comhráití a chur ar siúl maidir leis an Oíche Chultúir sa Bhliain Nua, i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i nGaillimh.Léigh a thuilleadh >>
Téacs Nuachtlitreach

Tá Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Ealaíon ag tairiscint deis chónaithe iontach agus speisialta d’amharc-ealaíontóir gairmiúil.Léigh a thuilleadh >>
Seoladh RAISE Céim 2 - glao ar léirithe spéise

Tar éis an chéad chéim den chlár nua tógáil cumais RAISE a sheachadadh, tá ríméad orainn a dheimhniú go bhfuil próiseas Léirithe Spéise le haghaidh Chéim 2 de RAISE ar oscailt anois.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020

Is é Déardaoin 30 Eanáir, 2020 ag 5.30pm an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 17 Nollaig 2019Léigh a thuilleadh >>
Scoileanna Ildánacha - Mí Eanáir 2020

Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír

Tá ríméad ar Scoileanna Ildánacha a fhógairt go mbeidh scoileanna in ann iarratas a dhéanamh ar an togra ón 18 Feabhra go dtí 17:30, Déardaoin, 19 Márta 2020Léigh a thuilleadh >>
Scéim Ensembles na nÓg 2020

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin, an 13 Feabhra 2020 ag 5:30 p.m. Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go criticiúil le chéile le saothar uaillmhianach úrnua i bhfoirm ealaíne ar bith. Baineann dhá shnáithe leis an scéim.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2020, scéim maoinithe d'ealaíontóirí faoi mhíchumas.Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Cultúir na hEorpa 2020

Bliain an-ghnóthach a bheidh in 2020 do Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

le himeachtaí pleanáilte a bheidh dírithe ar Ailtireacht, na hAmharc-ealaíona, Amharclannaíocht, Inscne agus Éagsúlacht, Oidhreacht agus réimsí beartais.Léigh a thuilleadh >>
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019

Comhoibriú cultúrtha a neartú le tionscail chultúir agus chruthaitheacha sna Balcáin Thiar agus iomaíochas na dtionscal sin” Léigh a thuilleadh >>


Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht

Seoladh Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht (CCDÉ) na Comhairle Ealaíon i mí Márta 2019, ag an gcomhdháil ‘Places Matter’ in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.Léigh a thuilleadh >>