San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach in 2017 ar oscailt anois i gcomhair áirithintí
The Readers’ Voice
Soláthar Comhairleoirí Ealaíon
2023: Iardhearcadh na Todhchaí agus EALAÍN: 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta
Scéim Meantóireachta do Scríbhneoirí Ceoil
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht
Spriocdháta: Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2017 ar oscailt anois
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Soláthar Comhairleoirí Ealaíon

Baineann sé seo leis an bhfoirm ealaíne agus na réimsí cleachtais seo a leanas: Damhsa, Féilte agus Imeachtaí, Ceol, na hAmharc-ealaíona agus Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO). Déanfar gach conradh a thairgeadh as féin.  

Is cleachtóirí a bhfuil taithí acu sna réimsí ábhartha a bheidh sna tairgeoirí a n-éireoidh leo, agus beidh an saineolas agus an taithí riachtanach acu le hoibriú le foireann na Comhairle Ealaíon trí chuidiú le measúnú a dhéanamh ar iarratais ar mhaoiniú, trí chomhairle chriticiúil a sholáthar ar shaothair ealaíne agus trí chomhairle a thabhairt i ndáil le beartas i leith foirmeacha ealaíne.

Déantar iarratas ar na conarthaí sin ar fad go heisiach trí phróiseas tairisceana poiblí a chuirfear ar fáil tríd an suíomh gréasáin soláthair eTenders ar an 13 Aibreán 2017 ar www.etenders.gov.ie. Ba cheart go mbeadh gach togra faoinár mbráid faoin 12 meán lae, an 4 Bealtaine 2017. Ba cheart aon cheist i dtaobh ceann ar bith de na conarthaí sin a chur de réir mar a leagtar amach sna fógraí tairisceana, agus níor cheart iad a chur chuig an gComhairle Ealaíon. 

The art form and practice areas to which this relates are: Dance, Festivals & Events, Music, Visual Arts and Young People Children and Education (YPCE). Each contract will be offered separately.  

Successful tenderers will be experienced practitioners in the relevant areas, with the expertise and experience required to work with the Arts Council's staff by assisting in the appraisal and assessment of funding applications, providing critical advice on artistic work and providing advice in relation to art form policy as required.

Application for each of these contracts is exclusively by a public tender process offered via the eTenders procurement website on 13 April 2017 on www.etenders.gov.ie. All proposals should be submitted by 12 noon, 4 May 2017. Any questions regarding any of these contracts should be directed as set out in the tender notices and should not be directed to the Arts Council. 

Email Software by Newsweaver