San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Lúnasa
Nuacht na míosa seo
Seisiún Eolais ar Authored Works agus Reel Art 2018
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Lives of the Saints
Foinsí maoinithe faoi Thionscadal 2040, scéim forbartha caipitil an Rialtais.
Nuacht ón bPobal
Folúntas: Bainisteoir Cúnta an Chláir Ealaíon agus Cultúir
Fáiltítear roimh iarratais ar GROW 2018 le Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Baboró do Pháistí
Fógraíonn Éire Ildánach agus an Roinn Oideachais ‘Comhpháirtíochtaí Óige Ildánaí’
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis na 17 n-eagraíocht Éireannacha a roghnaíodh don Mhaoiniú Comhair ón Eoraip Chruthaitheach 2018!
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Lúnasa

Ba mhaith liom an mhí a thosú ach comhghairdeas a dhéanamh leis na 17 n-eagraíocht ealaíne a roinnfidh níos mó ná €1 milliún de mhaoiniú ón Aontas Eorpach eatarthu i mbliana.

 

Siod é an cúlra a bhaineann leis an dea-scéala seo: Mar cuid dá hobair i réimse na n-ealaíon idirnáisiúnta, is cúis bhróid don Chomhairle Ealaíon Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí a óstáil in Éirinn. Is é an ról atá ag an oifig éascú a dhéanamh ar rannpháirtíocht san fhochlár cultúir den Eoraip Chruthaitheach ach eolas praiticiúil, comhairle agus cúnamh teicniúil a chur ar fáil agus tacaíocht a sholáthar dóibh siúd atá ag déanamh iarratais ar mhaoiniú faoin bhFochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí ón AE 2014–2020.

 

D’éirigh ní b’fhearr le hÉirinn in 2018 ná riamh i dTionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí. Beidh na 17 n-eagraíocht ar éirigh leo ag oibriú i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha agus tacóidh siad le soghluaisteacht trasnáisiúnta ealaíontóirí agus soghluaisteacht trasnáisiúnta saothar cruthaitheach agus déanfar luchtanna féachana/éisteachta a fhorbairt agus acmhainn a thógáil in earnáil na n-ealaíon agus an chultúir san am céanna. Is féidir leat tuilleadh ar an ábhar seo a léamh ach cliceáil anseo.

 

Ar leibhéal beartas níos leithne, aithníonn an Chomhairle Ealaíon an tábhacht a bhaineann leis an gcleachtas idirnáisiúnta sna healaíona. Déanaimid éascú ar an gcleachtas idirnáisiúnta trí tacaíochtaí a thabhairt go díreach d’ealaíontóirí agus déanaimid é a chothú trí mhaoiniú deontais a thabhairt d’eagraíochtaí a bhfuil gné idirnáisiúnta ag baint leis an obair a dhéanann siad.

 

Sna míonna atá amach romhainn, déanfaidh eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon, amhail Pan Pan Theatre agus Litríocht Éireann, saothair ealaíontóirí Éireannacha a léiriú agus a chur ar taispeáint i gcathracha éagsúla ar nós Dhún Éideann agus Frankfurt, rud a léiríonn a éifeachtaí agus a bhí an cur chuige a bhí againn.

 

Foilseofar an beartas nua idirnáisiúnta a bheidh againn i mí Dheireadh Fómhair i mbliana agus tabharfar cuntas sa bheartas sin ar na pleananna atá againn do réimse na n-ealaíon idirnáisiúnta sa trí bliana atá amach romhainn.

 

 

Le dea-mhéin,

 

Orlaith McBride
Stiúrthóir