San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí na Nollag
Nuacht na míosa seo
Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a fhorbairt
Tionscnamh Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon
Clinicí Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Katy Fitzpatrick mar Chomhairleoir - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Ba mhaith leis an bhfoireann Amharc-ealaíon sa Chomhairle Ealaíon na faighteoirí rathúla seo a leanas a fhógairt do Scéim Spás Oibre 2019.
Tairiscint do Sholáthar Seirbhísí Comhairleacha Rannpháirtíochta sna hEalaíona don Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta d’Ealaíontóirí agus Coimhéadaithe 2019.
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (Ros Comáin)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ná déan dearmad gurb é Dé Máirt, 11 Nollaig 11 a.m. am na hÉireann an spriocdháta i gcomhair Thionscadail Chomhoibrithe 2019!
Múnlaí Nua Gnó i bhFeidhm: Buanseasmhacht agus Inbhuanaitheacht a thógáil do na hEarnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha
Gairmeacha Oscailte: Clár cónaitheachta ‘Back to Basics’
Gairmeacha Oscailte: Clár cónaitheachta ‘Back to Basics’

Is cláir cónaitheachta a mhairfidh aon mhí amháin iad Back to Basics a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus Mí Mheán Fómhair 2019 in Hämeenkyrö san Fhionlainn. Glactar le hiarratais ó gach disciplín don chónaitheacht seo.

Tá sé mar aidhm ag an gcónaitheacht seo deis a thabhairt d’ealaíontóirí a n-intinní a ghlanadh, díriú isteach ar a gcleachtas agus bunús a gcleachtais cruthaitheachta a (ath)aimsiú. Iarrtar ar na healaíontóirí tríd an gcónaitheacht seo sraith ceisteanna a chur orthu féin:

 

“Cad iad na príomhghnéithe agus na príomhsmaointe atá ann taobh thiar den obair a chruthaím?”

 “Cad is cuspóir leis an obair atá idir lámha agam?”

“Cad a dhéanfaidh mé leis amach anseo?”

Iarrtar ar rannpháirtithe an chláir gan plean a ullmhú roimh an tionscadal ach teacht chuige le meon oscailte agus a gcuid ama a dhíriú ar an mbreathnóireacht, ar smaointe, ar chomhráite, ar an bhféinmhacnamh agus ar an bhforbairt fad is atá siad ar an gcónaitheacht.

Le tacaíocht ó struchtúr an chláir agus ó rannpháirtithe eile, cuireann Back to Basics diantaithí cónaitheachta ar fáil d’ealaíontóirí i bhfad ón ngnáthshaol laethúil agus an seachrán a bhaineann leis agus iad suite in áit shuaimhneach agus dúlra álainn thart orthu.

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas an 10 Eanáir 2019. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin gcónaitheacht agus iarratas a chur isteach anseo.