The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí na Samhna
Nuacht na míosa seo
Suirbhé náisiúnta ar fhreastal, rannpháirtíocht agus obair leis na healaíona – Éist leis na torthaí.
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna atá le tabhairt isteach d’Fhéilte in 2019.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus an Ceoláras Náisiúnta an chéad Dámhachtain Liam O’Flynn
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna, 2019
Féadfar iarratas a dhéanamh anois ar Chomhaltacht Jerome Hynes 2019/20
Nuacht ón bPobal
Peripheries: Patrick Graham, Eddie Kennedy, Sinéad Ní Mhaonaigh
An Dámhachtain Realise um Léiriúchán
Príomhstíúrthóír Cheolfhoireann Aireagail na hÉireann Ag Roinnt An Spotsolais….
An Clár Scríbhneoir Cónaithe Fánaíochta 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tionscadail Chomhoibrithe 2019 – tá an ghairm ar thograí oscailte anois; is é Dé Máirt, an 11 Nollaig 2018 an spriocdháta chun iarratas a chur isteach
An Eoraip Chruthaitheach, comhpháirtithe sa Ríocht Aontaithe agus an Breatimeacht
An bhfuil tú ar thóir deiseanna le heagraíocht Eorpach eile lena rachaidh tú i gcomhar a aimsiú?
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Céadaoin 24 Deireadh Fomhair

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Suirbhé náisiúnta ar fhreastal, rannpháirtíocht agus obair leis na healaíona – Éist leis na torthaí.

In 2018, thug an Chomhairle Ealaíon coimisiúnú do Behaviour & Attitudes (B&A) chun suirbhé náisiúnta a dhéanamh ar an bpobal maidir le freastal, rannpháirtíocht agus obair leis na healaíona. Éist lena raibh le rá ag an bpobal nuair a chuirfidh John O’Mahony as B&A an toradh a bhí leis an suirbhé náisiúnta ionadaíoch seo ar bhreis is 1,000 duine fásta ó ar fud na hÉireann i láthair. Léigh a thuilleadh >>
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon

Ag teacht le Tús Áite do Leanaí: An Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (2017), féachann an Chomhairle Ealaíon lena chinntiú go bhfuil siad siúd a fhaigheann maoiniú nó cúnamh deontais, agus a gcuireann a gcuid oibre i dteagmháil le leanaí iad, ag comhlíonadh a gcuid oibleagáidí faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna atá le tabhairt isteach d’Fhéilte in 2019.

Mar fhreagairt ar an Athbhreithniú ar Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017, tá áthas ar an gComhairle Ealaíon bonn taca nua d’fhéilte a fhógairt a chabhróidh leo a gcumas cláreagraithe agus eagraíochtúil trí bhíthin dámhachtainí aonair taistil agus oiliúna.Léigh a thuilleadh >>
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus an Ceoláras Náisiúnta an chéad Dámhachtain Liam O’Flynn

Fógróidh an Chomhairle Ealaíon agus an Ceoláras Náisiúnta an chéad Dámhachtain Liam O’Flynn in ómós don cheoltóir atá imithe ar shlí na fírinne ag ceolchoirm sa Cheoláras Náisiúnta anocht. Is comhthionscnamh idir An Chomhairle Ealaíon agus an Ceoláras Náisiúnta é Dámhachtain Liam O’Flynn mar chuid den chomhoibriú atá ar bun acu chun na healaíona traidisiúnta a chur chun cinn, tuiscint ar na healaíona traidisiúnta a chothú agus léiriú a dhéanamh ar a thaitneamhaí atá na healaíona traidisiúnta, tá an fhéile ceoil thraidisiúnta Tradition Now mar chuid den obair seo freisin.Léigh a thuilleadh >>
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna, 2019

Beifear in ann iarratas a dhéanamh ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2019 ón 1 Nollaig 2018.


Glactar le hiarratais ar bhonn leanúnach. Moltar d’iarratasóirí atá ag lorg tacaíochta le haghaidh na ndeiseanna incháilithe go léir a n-iarratas a chur isteach chomh luath agus is féidir roimh an dáta a bhfuil sé i gceist acu dul ag taisteal, ach nach déanaí ná ceithre seachtaine roimh an dáta a bhfuil sé i gceist acu dul ag taisteal. Léigh a thuilleadh >>
Féadfar iarratas a dhéanamh anois ar Chomhaltacht Jerome Hynes 2019/20

Féadtar iarratas a dhéanamh anois ar Chomhaltacht Jerome Hynes le haghaidh 2019/20. Tá an Chomhaltacht ar oscailt d’iarrthóirí atá ina gcónaí agus ag obair in Éirinn agus atá tiomanta dá ngairm a fhorbairt mar cheannaire cultúrtha in Éirinn.  Tionscnamh de chuid Chlár Ceannaireachta Clore atá bunaithe i Londain í an Chomhaltacht. Meallann sí timpeall cúigear is fiche daoine eisceachtúla gach bliain, a bhfuil sé d’acmhainn acu ról suntasach a imirt i réimse leathan gníomhaíochtaí cultúrtha.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Peripheries: Patrick Graham, Eddie Kennedy, Sinéad Ní Mhaonaigh

Le Peripheries cuirtear i láthair triúr de na péintéirí comhaimseartha is fearr in Éirinn as trí ghlúin éagsúla – Sinéad Ní Mhaonaigh (r. 1977), Eddie Kennedy (r. 1960) agus Patrick Graham (r. 1943). John Daly, Hillsboro Fine Art, Baile Átha Cliath, coimeádaí an taispeántais ina gcuirtear i láthair saothar nua leis na healaíontóirí agus saothar a chruthaigh siad le déanaí. Déantar ceiliúradh sa taispeántas ar a bhfuil i gcoitinn eatarthu ina gcleachtas ealaíonta chomh maith le hildánacht na péintéireachta comhaimseartha.Léigh a thuilleadh >>
An Dámhachtain Realise um Léiriúchán

Tá Dámhachtain Léiriúcháin mhór nua á fógairt agus Ionad Ealaíon Project agus ag Arts & Disability Ireland d’ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa Comhaimseartha faoi mhíchumas.Léigh a thuilleadh >>
Príomhstíúrthóír Cheolfhoireann Aireagail na hÉireann Ag Roinnt An Spotsolais….

Tá léirithe as cuimse curtha ar stáitse ag Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann a bhuíochas do dhraíocht Jörg Widmann agus is amhlaidh a bheidh an scéal i mí na Samhna.  Stiúrfaidh Widmann Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann in SPOTLIGHT, trí cheolchoirm a thionólfar i Luimneach (UCH), Corcaigh (CIT Cork Orchestral Society) agus i Halla na Cathrach, Port Láirge (Symphony Club of Waterford & Waterford Music) an 15, 16 +17 Samhain.Léigh a thuilleadh >>
An Clár Scríbhneoir Cónaithe Fánaíochta 2019

Arna mhaoiniú ag ACNI agus i gcomhar le hIarnród Éireann agus Translink, tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh ár gcónaitheacht taistil uile-oileáin ag tarlú arís agus sinn ag obair le Scríbhneoir Cónaithe Fánaíochta (SCF).Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tionscadail Chomhoibrithe 2019 – tá an ghairm ar thograí oscailte anois; is é Dé Máirt, an 11 Nollaig 2018 an spriocdháta chun iarratas a chur isteach

An bhfuil togra á fhorbairt agat i láthair na huaire do thionscadail chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?  Foilsíodh an ghairm ar iarratais agus is féidir na treoirlínte nua agus cáipéisí a íoslódáil anseo.Léigh a thuilleadh >>
An Eoraip Chruthaitheach, comhpháirtithe sa Ríocht Aontaithe agus an Breatimeacht

Beidh eagraíochtaí atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe incháilithe le cur isteach ar an Eoraip Chruthaitheach beag beann ar thorthaí an Bhreatimeachta.  Mar sin féin, ní léir go fóill an mbeidh siad in ann páirt a ghlacadh ann mar pháirtithe iomlána nó mar thríú pháirtí de thír eile. Léigh a thuilleadh >>
An bhfuil tú ar thóir deiseanna le heagraíocht Eorpach eile lena rachaidh tú i gcomhar a aimsiú?

Faighimid neart iarratas ó thíortha ar fud na hEorpa agus d’fhéadfaí go mbeadh ceann amháin díobh foirfe chun comhoibriú le d’eagraíocht féin!  Cuir glaoch orainn agus tá seans ann go mbeidh comhpháirtí againn duit!  Is féidir brabhsáil a dhéanamh ar bhunachar sonraí na gcomhpháirtithe freisin – féach anseo chun na naisc a aimsiú.Léigh a thuilleadh >>