San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta don Dámhachtain Authored Works 2019
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019.
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon Babhta 2
Achoimre
Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas, 2019
Dámhachtain Ailtireachta atá le teacht lena n-áirítear an Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta nua
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann
Triúr Ceoltóirí Cónaithe ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh 2019.
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019
Oifigeach Forbartha Music Generation: Sligeach (athfhógra)
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh

Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais ag a bhfuil taithí a cheapadh le cuidiú leis an eagraíocht a cuspóirí straitéiseacha a bhaint amach. Tá Tuairisc iomlán ar an bPost agus Faisnéis d’Iarrthóirí ar fáil anseo.

 

Iarrtar ar iarrthóirí ar suim leo cur isteach ar an bpost seo iarratas a dhéanamh tríd an dá mhír seo a leanas a sheoladh i ríomhphost chuig Andreas Ziemons ar: operations@musicnetwork.ie nó chuig Music Network, Foirgneamh an Cheolárais Náisiúnta, Ardán Earlsfort, Baile Átha Cliath 2.

 

  • CV dhá leathanach ina léirítear do thaithí atá ábhartha don phost seo.
  • Litir chumhdaigh leathanach amháin ina dtéitear i ngleic leis an deis atá ar fáil mar chuid den phost seo

 

Ní ghlacfar ach le hiarratas ina bhfuil CV agus litir chumhdaigh, de réir mar a shonraítear iad san Fhaisnéis d’Iarrthóirí, amháin.

 

Spriocdháta d'iarratais:

Dé hAoine, an 21 Márta 2019 ag a 12 meán lae.