San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seolann an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €212, 000
Fógra maidir leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, 2018, Babhta 2 (Iúil go Nollaig)
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Count: what the figures say about being a female Irish writer today
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 31 Lúnasa 2017
NUA: Scéim Infheistíochta na bhFéilte - Clinicí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2017
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Amharc-ealaíon
Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí, 2018
Fógraíonn TG4 agus An Chomhairle Ealaíon i gcomhar le Ionad Scannánaíochta na Gaillimhe séasúr nua do ILDÁNA.
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2017

Tá an spriocdháta i gcomhair scéim Reel Art 2017 fógartha ag an gComhairle Ealaíon.  Is scéim é Reel Art a seoladh in 2008 agus a ceapadh chun deis uathúil a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne.  Beidh an scéim Reel Art á feidhmiú i gcomhar le Filmbase agus le Féile Scannán Idirnáisiúnta Audi Bhaile Átha Cliath, agus cuirfidh sí tacaíocht iomlán ar fáil do dhá scannán le deontais ar luach €70-€80,000 in aghaidh an tionscadail.  Léireofar scannáin Reel Art den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath i mí Feabhra 2019. Is é Dé hAoine, an 13 Deireadh Fómhair 2017 ag 5 p.m. an spriocdháta chun iarratais a chur isteach.

 

Le scéim Reel Art á tairiscint ag an gComhairle Ealaíon, tá sé mar aidhm aici tacaíocht a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán le scannáin faisnéise ealaíne a chruthú nach gcruthófaí murach í. Príomhaidhm na scéime ná cur le, seachas aithris a dhéanamh ar, na cláir faisnéise agus maoinithe atá á dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon, agus ag craoltóirí agus ag gníomhaireachtaí maoinithe eile in Éirinn. 

 

Ba chóir go gceapfaí tionscadail Reel Art le taispeáint ag féilte scannán agus i bpictiúrlanna sainealaíne.  Ní mheasfar ach tograí a bhaineann le hábhair ealaíon atá úrnua, samhlaíoch agus aeistéitiúil. Tabharfar tús áite do thograí ina nglactar le cur chuige turgnamhach, cruthaitheach agus mealltach ó thaobh cúrsaí amhairc de i ndáil lena n-ábhar.

 

D’fhéadfadh tionscadail a maoiníodh go rathúil trí thionscnamh Reel Art a bheith incháilithe le haghaidh Maoiniú Tacaíochta Taispeántais breise suas le €12,500 i ndiaidh iad a thabhairt chun críche agus iad a léiriú den chéad uair ag ADIFF 2019. Tá maoiniú á thairiscint ag an gComhairle Ealaíon chun cuidiú le healaíontóirí scannán a lucht féachana a uasmhéadú ar bhonn náisiúnta agus ag an am céanna tacaíocht a thabhairt do na healaíontóirí scannán, a rinne na scannáin, oibriú i gcomhthéacs idirnáisiúnta.

 

Dúirt Fionnuala Sweeney, an Ceann Scannánaíochta don Chomhairle Ealaíon, “Tá Dámhachtainí Reel Art an-tábhachtach don Chomhairle Ealaíon. Taispeánann siad go soiléir an tacaíocht dhíograiseach a thugann an Chomhairle Ealaíon do shaothar nuálach agus dúshlánach ó ealaíontóirí scannán a bhfuil físeanna cruthaitheacha sainiúla acu. Táimid ag súil go gcuirfidh an maoiniú breise tiomanta tacaíochta do thaispeántais feabhas suntasach ar dheiseanna d’ealaíontóirí scannán rathúla lena lucht féachana a shroicheadh ar na bealaí is oiriúnaí agus is féidir do na scannán uathúla sin.”

 

Iarrtar ar ealaíontóirí scannán ar spéis leo cur isteach ar Reel Art teacht chuig seisiún faisnéise faoin scéim Dé Máirt, an 5 Meán Fómhair ag 3.00 p.m. in Filmbase, an Chuarshráid, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2. Tabharfar breac-chuntas sa seisiún seo ar chuspóir agus ar thosaíochtaí na dámhachtana agus freagrófar ceisteanna faoin scéim. Ba cheart do dhaoine ar spéis leo a bheith i láthair é sin a léiriú trí ríomhphost a sheoladh chuig reelart@filmbase.ie.  

 

Tá na treoirlínte le haghaidh Reel Art 2017, in éineacht le foirmeacha iarratais don scéim, ar fáil lena n-íoslódáil ón suíomh gréasáin www.filmbase.ie/reelart chomh maith le sonraí maidir le tionscadail Reel Art roimhe seo.