San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Anne Enright fógartha mar an chéad Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach 2015 - 2018
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2015
An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 19 Márta 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015
Priocdhátaí i gcomhair Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Priocdhátaí i gcomhair Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2015

Dhá uair in aghaidh na bliana, cuireann an Chomhairle Ealaíon deontais ar fáil ionas go mbeidh ealaíontóirí agus pobail áite/spéise in ann dul i mbun oibre le chéile ar thionscadail.


Babhta 1: 19 Márta 2015 Babhta 2: 29 Meitheamh 2015

Tá an scéim á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus á bainistiú ag Create, an ghníomhaireacht náisiúnta forbartha i gcomhair na n-ealaíon comhpháirteach. Is féidir le healaíontóirí ó na foirmeacha ealaíne seo a leanas iarratas a dhéanamh ar an scéim: ailtireacht, sorcas, sráidealaíon agus seónna, damhsa, scannán, litríocht (i nGaeilge nó i mBéarla), ceol, ceoldrámaíocht, téatar, na hamharcealaíona agus ealaíona traidisiúnta. Is féidir na tionscadail a reáchtáil i réimse leathan comhthéacsanna sóisialta agus pobail, e.g. na healaíona agus an tsláinte; na healaíona i bpríosúin; na healaíona agus daoine scothaosta; na healaíona agus an éagsúlacht chultúrtha.


Is é aidhm na scéime comhoibriú bríoch a spreagadh idir pobail áite agus/nó spéise agus ealaíontóirí. Tá sé riachtanach go mbeadh comhphlé idir an t-ealaíontóir agus an grúpa pobail, sa chaoi is go mbeidh an dá dhream páirteach sa chinneadh maidir leis an gcineál tionscadail a bheidh i gceist. Ba cheart gur faoin ngrúpa a bheadh gach céim den phróiseas agus den saothar ealaíne. Is iomaí toradh a d’fhéadfadh a bheith ar chur i bhfeidhm an tionscadail.

Tá dhá chéim sa scéim seo:

Céim a hAon


Taighde agus Forbairt – oscailte d’ealaíontóirí ar mian leo taighde agus forbairt a dhéanamh ar thionscadal i gcomhthéacs pobail. 
Taighde agus Forbairt/Meantóireacht – oscailte d’ealaíontóirí ar mian leo tionscadal a fhorbairt a bheidh bunaithe sa phobal agus a bhfuil meantóir is ealaíontóir aitheanta acu lena dteastaíonn uathu oibriú le linn na céime taighde agus forbartha.

Céim a Dó


Tionscadal a Chur i gCrích – ar oscailt do phobail spéise nó áite (nó a gcuid eagraíochtaí ionadaíocha) lena mbaineann ealaíontóir.

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver