San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Giving Voice: Antigone and the dishonoured dead.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Camchuairt Ignite – Silent Moves
Deontais agus Dámhachtainí
Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO)
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta! An Chomhdháil um na hEalaíona agus Míchumas, Eanáir 2016
Breac síos an dáta: Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – cinntí an Dara Babhta, 2015
An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2015 ar oscailt le haghaidh iarratas
Sliocht Óglaigh na Bliana 1916 á Lorg le haghaidh Tionscadal Ceoil Thraidisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon

Ceardlanna réamhiarratais don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair.

 

Glacfar le hiarratais idir an 3 Samhain agus tús mhí na Nollag. Cláraigh anois le haghaidh ceardlanna réamhiarratais tríd an rogha nua SEIMINEÁR GRÉASÁIN. Tá na seisiúin ábhartha dóibh siúd a bhfuil iarratas déanta acu cheana, agus/nó a rinne camchuairt cheana, mar aon leo siúd a bhfuil iarratas á dhéanamh acu den chéad uair. Tá siad ceaptha freisin d’iarratasóirí atá tar éis a gcuid smaointe i leith an lucht féachana a fhorbairt.  I ndiaidh dhá sheimineár Gréasáin ar éirigh leo i mbliana, reáchtálfaimid an dara ceardlann mar threoirsheimineár Gréasáin d’fhonn go mbeidh teacht ag gach duine sa tír uirthi.

 

 

 

Fócas ar an Lucht Féachana – Lá Digiteach 2015, an 17 Nollaig in ionad Comhdhála na Clólainne, Caisleán Bhaile Átha Cliath?  Cláraigh anois anseo http://artsaudiences.ie/focus-on-audiences-2015-on-december-17th-at-dublin-castle-express-interest-now/ chun spéis a léiriú ann.  Beidh cur i láthair ar thorthaí na dtionscadal taighde gníomhaíochta, seisiúin de threoir theicniúil agus léargas ar fhorbairt lucht féachana san áireamh san imeacht lae seo do ghairmithe na n-ealaíon. Díreofar go géar in imeacht na bliana seo ar na meáin nua agus ar an tionchar atá acu. Beidh spásanna á ndáileadh againn ar an 15 Deireadh Fómhair.

 

  • Anuraidh tháinig 208 rannpháirtí ó 153 eagraíocht ealaíon le bheith inár gcuideachta. Chraolamar na seisiúin beo ar líne trí Google Hangout agus YouTube agus ba muidne ba mhó a bhí ag treochtáil in Éirinn ar Twitter. D’aontaigh 97% de na rannpháirtithe gur éirigh le Fócas ar an Lucht Féachana an sprioc a cuireadh roimhe a bhaint amach; is é sin gairmithe ealaíne a thabhairt le chéile chun eolas a roinnt.  Dúradh, mar shampla, “Bhí an lá thar cionn agus bhí réimse breá cainteoirí ann a bhain le hábhar na n-ealaíon uile” agus “Bheinn thíos go mór leis mura mbeinn i láthair”.
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver