Visit Culturefox
The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m. Déardaoin, an 25 Eanáir 2018
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018
Nuacht ón bPobal
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018
Glaoch ar iarratais: Oiliúint do Bhainisteoirí Cultúrtha
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 22 Nollaig.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte

Méadaítear ar an teannas nuair a bhíonn Ciarraí agus Corcaigh in aghaidh a chéile, ach cad a tharlaíonn nuair a oibríonn siad le chéile?Léigh a thuilleadh >>
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’

Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh ghairm ón Rialtas chun léirithe spéise maidir le Fardal Náisiúnta na hÉireann d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe a chur isteach.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m. Déardaoin, an 25 Eanáir 2018

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon Déardaoin, an 25 Eanáir 2018.Léigh a thuilleadh >>
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018

Freastalófar anois ar ghníomhaíocht a maoiníodh roimhe seo trí Dhámhachtain Deis tríd an Dámhachtain Tionscadail sna hEalaíona Traidisiúnta in 2018Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018

Is é an spriocdháta le haghaidh gach ceann de na dámhachtainí thuas ná 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018Léigh a thuilleadh >>
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018

Is clár nua maoinithe é Maoiniú Deontais do na hEalaíona a forbraíodh mar chuid de chreat nua maoinithe na Comhairle Ealaíon.  Fuair an creat treoir ó na tiomantais atá leagtha síos laistigh de straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh agus tá sé deartha chun na tiomantais sin a sheachadadh.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier

Tugann Gradam Comharcheoil na bliana seo muid go dtí an imeall ar fad chomh fada is a bhaineann sé leis an idirghníomhú agus leis an gcaoi a bhfiosraíonn ceol traidisiúnta virtuoso (sárcheol traidisiúnta), damhsa traidisiúnta agus damhsa comhaimseartha bunús a chéile.Léigh a thuilleadh >>
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge

Tháinig ealaíontóirí stáitse na Gaeilge le chéile le déanaí chun páirt a ghlacadh i nGarraí an Ghiorria, tionscadal a thugann deis do dhrámadóirí a gcuid cleachtas a fheabhsú agus smaointe a roinnt ar a chéile.Léigh a thuilleadh >>
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair

Cuirfear Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair in Ionad Visual, Ceatharlach ar an 21 Nollaig 2017. Arna léiriú ag Anne Enright ina hócáid dheireanach mar Laureate, beidh na scríbhneoirí Colin Walsh, Nicole Flattery, Belinda McKeon agus Sally Rooney páirteach freisin, agus beidh freagairtí ceoil le cloisteáil ó Little John Nee.Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018

Tá an ghairm tograí le haghaidh na sraithe Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpach oscailte go dtí an 18 Eanáir 2018.Léigh a thuilleadh >>
Glaoch ar iarratais: Oiliúint do Bhainisteoirí Cultúrtha

Is clár oiliúna, malartaithe agus meantóireachta de chuid an Líonra Eorpaigh d’Ionaid Chultúrtha é an Droichead idir Ionaid Chultúrtha na hEorpa atá ar fáil do bhaill foirne na n-ionad cultúrtha.Léigh a thuilleadh >>
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn

De réir mar a fhéachann Deasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Oifig Cultúir chun cinn i dtreo na sprice atá ag teacht chun cinn le haghaidh Thionscadal Comhair an 18 Eanáir 2018 ba mhaith linn sracfhéachaint a chaitheamh ar dhá thionscadal atá á maoiniú faoi ghairm 2017.Léigh a thuilleadh >>
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017

Thug an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Cómhaoinithe isteach chun tacú le gnéithe na hÉireann de Thionscadail Chomhair na hEorpa Cruthaithí, i ndiaidh treoirthionscadail ar éirigh go maith leis in 2016.Léigh a thuilleadh >>