San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thuras staidéir idirnáisiúnta go hÉirinn ar na healaíona sa phobal
Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí
Taispeántais atá ar na bacáin ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon
An Ócáid Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: Sebastian Barry, Ómós agus Agallamh le Seán Rocks agus Aíonna Speisialta Mia Gallagher agus Claire Kilroy
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta do Scéim Spás Oibre na nAmharc-Ealaíon, 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2 Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) Sraith 2 (Coimeádaithe)
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2018
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Nuacht ón bPobal
Taispeántais 52 / Tionscnamh 52 pop-up, Dingle Peninsula
DEISEANNA FOSTAÍOCHTA: Music Generation
Déanann Digital Transformations maoiniú ar sparánacht €10,000 “d’ealaíontóir sa tsochaí dhigiteach”
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2018
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
CUIREANN CEOLFHOIREANN AIREAGAIL NA HÉIREANN MÓRSHAOTHAR BARÓCACH AGUS RÓMÁNSÚIL I LÁTHAIR AGUS Í AR CAMCHUAIRT LE DEATH AND THE MAIDEN
Dhuais Zurich as Portráidí aighneachtaí, spriocdháta: 22 Meitheamh 2018
Áras na Scríbhneoirí na hÉireann maoiniú tionscadal Gaeilge faoi stiúir scríbhneoir nua
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár ar Fhorbairt Lucht Féachana d’Eagraíochtaí Cultúrtha
Tá na foirmeacha iarratais agus na treoirlínte le haghaidh Tacaíocht do Thionscadail Aistriúcháin Liteartha ar fáil ar líne anois
Deasc Faisnéise Cultúrtha na hEorpa Cruthaithí ag Tionól Ealaíontóirí Radharcacha Éire 2018
Dhuais Zurich as Portráidí aighneachtaí, spriocdháta: 22 Meitheamh 2018

“Iarann Dánlann Náisiúnta na hÉireann ar ealaíontóirí a bportráidí a leagan isteach do Duais Zurich as Portráidí, a urraíonn Zurich Insurance.

Féadfaidh ealaíontóirí a bhíonn ag plé le disciplín ar bith cur isteach ar Dhuais Zurich as Portráidí bídís ina gcónaí in Éirinn nó ina nÉireannaigh atá ina gcónaí thar lear. Is é aidhm an chomórtais portráidíocht nua-aimseartha a léiriú agus suim a mhúscailt inti agus chun poiblíocht a dhéanamh ar an mBailiúchán Náisiúnta Portráidí atá i nDánlann Náisiúnta na hÉireann le fada an lá anois ach a bhíonn ag athrú de shíor.

Déanfaidh an painéal moltóirí gearrliostú ar na saothair agus fógrófar an liosta sna seachtainí atá amach romhainn. Cuirfear na saothair ar an ngearrliosta ar taispeáint mar chuid de Thaispeántas Dhuais Zurich as Portráidí sa Dánlann Náisiúnta an geimhreadh seo.

Gheobhaidh ealaíontóir amháin duais €15,000 agus coimisiún ar fiú €5,000 é chun saothair nua a dhéanamh don Bhailiúchán Náisiúnta Portráidí. Bronnfar dhá dhuais eile ar fiú €1,500 an ceann iad as saothair ar tugadh ardmholadh dóibh.

Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe mar aon le íomhá/comhad digiteach den phortráid a chur isteach trí ríomhphost faoin 22 Meitheamh 2018. Cuir an fhoirm chomhlánaithe chuig zurichportraitprize@ngi.ie

Chun tuilleadh eolais ar an bpróiseas iarratais agus rialacha an chomórtais a fháil, féach ar nationalgallery.ie/art-and-artists/zurich-portrait-prize

Eolas breise

Duais Zurich as Portráidí 
6 Deireadh Fómhair 2018 – 13 Eanáir 2019
Dánlann na bPortráidí (Seomra 23)
Cead isteach saor in aisce