San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Tionól Ginearálta Aosdána
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020 DC
Comhráití na hOíche Cultúir
Téacs Nuachtlitreach
Seoladh RAISE Céim 2 - glao ar léirithe spéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Scoileanna Ildánacha - Mí Eanáir 2020
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Cultúir na hEorpa 2020
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020 a fhógairt.

Tá deontais oiread agus €40,000 ar a mhéad á dtairiscint faoin scéim sin i dtreo costais reatha spásanna oibre amharc-ealaíontóirí. Tá sé d’aidhm ag an scéim tacaíocht a thabhairt do spásanna oibre ealaíontóirí ar fud na tíre chun an timpeallacht oibre is fearr agus is féidir a sholáthar d’amharc-ealaíontóirí agus, nuair is indéanta, leibhéal fóirdheontais a chumasú do na healaíontóirí a oibríonn sna spásanna sin.

Gheobhaidh na stiúideonna i gCorcaigh, sa Chlár, Baile Átha Cliath, Gaillimh, Luimneach, Lú, Maigh Eo agus Port Láirge deontais dar luach €260,000 ar an iomlán an chéad bhliain eile chun áiseanna agus soláthairtí riachtanacha a chothú d’amharc-ealaíontóirí.

Tabharfar maoiniú do 18 stiúideo/spás oibre ar an iomlán in 2020, lena gcuirtear saoráidí oibre ar fáil do 693 amharc-ealaíontóir ar leith ar fud na hÉireann.

 

Dámhachtainí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020

A4 SOUNDS                                                        Baile Átha Cliath               €32,000

Artspace Studios Ltd                                       Gaillimh                                €24,000

Backwater Artists Group                               Corcaigh                               €30,000

Block T                                                             Baile Átha Cliath               €14,000

Cork Artists' Collective Ltd                            Corcaigh                               €10,000

Courthouse Studios and Gallery                  An Clár                                  €4,000  

Creative Spark Print Studio                          Lú                                           €8,000

Custom House Studios Ltd                           Maigh Eo                             €15,000

Engage Art Studios                                        Gaillimh                                €20,000

Goma Gallery of Modern Art                      Port Láirge                          €9,000

Interface                                                         Gaillimh                                €8,000

MART                                                              Baile Átha Cliath               €30,000

Ormond Studios                                            Baile Átha Cliath               €7,000

Over the line                                                   Corcaigh                               €3,000

Sample Studios                                               Corcaigh                               €30,000

Spacecraft                                                       Luimneach                          €4,000

The Darkroom                                                Baile Átha Cliath               €10,000

126 Artist-Run Gallery                                   Gaillimh                                €2,000