San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seolann an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €212, 000
Fógra maidir leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, 2018, Babhta 2 (Iúil go Nollaig)
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Count: what the figures say about being a female Irish writer today
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 31 Lúnasa 2017
NUA: Scéim Infheistíochta na bhFéilte - Clinicí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2017
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Amharc-ealaíon
Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí, 2018
Fógraíonn TG4 agus An Chomhairle Ealaíon i gcomhar le Ionad Scannánaíochta na Gaillimhe séasúr nua do ILDÁNA.
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir

Bhí an-samhradh go dtí seo ag cúrsaí ealaíon in Éirinn!

 

Bhí ár gcuid féilte níos gile – agus níos seasmhaí – ná an ghrian. Tá obair mhór ar siúl ag ár n-ealaíontóirí agus ag ár n-eagraíochtaí ealaíon ar fud na tíre ar fad. Agus bhí roinnt scéalta inspioráideacha a bhain leis na healaíona ann freisin, mar shampla:

 

  • Beirt scríbhneoirí Éireannacha ainmnithe le haghaidh dhuais Man Booker;
  • Saothar nua mór agus uaillmhianach den scoth ag eascairt ónár ndámhachtainí Gairmeacha Oscailte is déanaí.

 

Cuirfidh go leor eagraíochtaí ealaíon tús lena n-iarratas ar mhaoiniú in 2017 a scríobh an mhí seo faoin gcatagóir nua ‘Maoiniú Straitéiseach’. Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leo sin ar fad a d’fhreastail ar ár dhá gclinic faisnéise an tseachtain seo caite i mBaile Átha Cliath. Tá an t-iarratas ar Mhaoiniú Straitéiseach oscailte anois, agus is féidir leo siúd a bhfuil spéis acu tuilleadh eolais a fháil léamh faoin gclár maoinithe anseo.

 

Ag teacht lenár bpríomhspriocanna mar atá leagtha síos in Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, tá sé mar aidhm ag Maoiniú Straitéiseach tacú le tograí uaillmhianacha agus samhlaíocha ó eagraíochtaí a fhéachann le cur ar chumas ealaíontóirí sárshaothar a chruthú, a mbaintear sult as, agus chun taithí iontach ealaíon a chur ar fáil don phobal. Buíochas speisialta do Cath Hume as Arts Marketing Association sa Bhreatain, a rinne cur i láthair an-stuama ag an gclinic faisnéise faoi bhealaí inar féidir le heagraíochtaí smaoineamh go straitéiseach agus go córasach faoi spriocanna uaillmhianacha agus indéanta a leagan síos le haghaidh 2018. Agus maidir leo sin nach raibh i láthair ag an gclinic faisnéise, féadfaidh tú féachaint siar air ar ár leathanach Facebook .

 

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil Déardaoin, an 7 Meán Fómhair, ach, mar a deirimid i gcónaí, déan cinnte go dtabharfaidh tú neart ama duit féin má tá tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh.

 

 

Le dea-mhéin,

 

 

Orlaith McBride
An Stiúrthóir