San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhdháil Óige Ildánach 2021
Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI)
Tuarascáil Benson
Foilsiú na Tuarascála faoin Éagsúlacht agus Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon 2020
An mian leat iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Fulbright um Chlár Éire Ildánach?
Réamhléiriú de ‘Entaglement’, taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann sa Veinéis
Breac síos an dáta! Clinic Eolais ar líne atá ag teacht aníos maidir le dámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2021
Seisiún faisnéise i ndáil le scríbhneoirí agus daoine aonair atá i mbun oibre sa litríocht: Dámhachtain Lúfaireachta na Comhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An Scéim um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach
Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2021 - 15 Aibreán
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Ghairmeacha Oscailte 2022
Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2022
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Seachtain Scoileanna Ildánacha
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021
Foilsiú na Tuarascála faoin Éagsúlacht agus Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon 2020

D’fhoilsíomar ár mBeartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht in 2019, lenar áiríodh plean gníomhaíochta trí bliana (2019 - 2021). Táimid tar éis gealltanas a thabhairt sa phlean trí bliana sin tuilleadh faisnéise a bhailiú faoi ealaíontóirí a chuireann isteach ar mhaoiniú agus a fhaigheann é. Tá córais nua i bhfeidhm againn le faisnéis a bhailiú faoin inscne, eitneachas agus míchumas, agus tuairiscímid ar na staitisticí sin ar bhonn bliantúil. Déanaimid amhlaidh le léargas soiléir a thabhair ar easnaimh nach bhfuilimid ag tabhairt aghaidh orthu agus le bearta nua a mhúnlú le haghaidh a thabhairt ar na heasnaimh sin.

D’fhoilsíomar tuarascáil le déanaí ina gcuimsítear sonraí a bailíodh i rith na bliana 2020. Tugtar sonraí sa tuarascáil seo orthu siúd go léir a rinne iarratas ar mhaoiniú agus fuair é ó fud ár ndámhachtainí aonair. Tugtar léargas inti freisin ar iarratasóirí ar scéimeanna speisialta a oibrítear thar ár gceann le tríú páirtithe: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal arna bainistiú ag Create, agus Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais arna bainistiú ag Arts & Disability Ireland.

Le tuilleadh a léamh faoi na príomhthorthaí agus leis an tuarascáil iomlán a íoslódáil, féach http://www.artscouncil.ie/generic_content.aspx?id=43544