San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici le haghaidh 2017/18
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Choimisiún Pobalghníomhach
Stiúrthóir á lorg ag Eva International
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Gairmeacha atá ag teacht aníos ar mhaoiniú i bhFochlár Cultúir de chuid na hEorpa Cruthaithí
An scéal is déanaí ar rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe sa reifreann i ndiaidh imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach de chuid na hEorpa Cruthaithí
Deiseanna d’ealaíontóirí i dtionscadail a fhaigheann tacaíocht ón Eoraip Chruthaitheach faoi láthair
Deiseanna maoiniúcháin eile an AE
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici le haghaidh 2017/18

Féadtar iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Jerome Hynes anois le haghaidh 2017/18. Tá sé mar aidhm ag an dámhachtain seo ceannairí cultúrtha den scoth a fhorbairt d’Éirinn.

 

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici le haghaidh 2017/18. Féadtar iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Jerome Hynes anois le haghaidh 2017/18. Tá sé mar aidhm ag an dámhachtain seo ceannairí cultúrtha den scoth a fhorbairt d’Éirinn.


Tionscnamh de chuid Chlár Ceannaireachta Clore atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe í an Chomhaltacht. Meallann sí timpeall cúigear daoine eisceachtúla is fiche gach bliain, a bhfuil d’acmhainn acu ról suntasach a imirt i réimse leathan gníomhaíochtaí cultúrtha. Gheobhaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi sparánacht is comhionann le £15,000 steirling chomh maith le buiséad oiliúna £7,500 steirling as costais a bhaineann lena c(h)lár forbartha aonair.


Ag tosú i Meán Fómhair 2017, tabharfaidh buaiteoir Chomhaltacht Jerome Hynes faoi bhunús a c(h)láir thar dhlúth-thréimhse seacht mí idir Eanáir agus Iúil 2018. Chomh maith le comhghníomhaíochtaí foghlama, tabharfaidh gach Comhalta aghaidh ar shainchlár d’fhorbairt phearsanta agus ghairmiúil.


Áirítear le struchtúr an chláir:

  • dhá chúrsa chónaithe sa cheannaireacht
  • socrúchán trí mhí chun taithí phraiticiúil a fháil in eagraíocht chultúrtha
  • deiseanna foghlama saincheaptha
  • oiliúint, meantóireacht agus cóitseáil arna roghnú ar bhonn aonair.


Tógann na Comhaltaí thart ar ocht mí saor óna n-obair le díriú ar an gclár.


Is iad faighteoirí na dámhachtana seo roimhe seo: Dylan Haskins, craoltóir agus léiritheoir; Mags Walsh, Comhairleoir maidir le Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas, an Chomhairle Ealaíon; Jo Mangan, Stiúrthóir, The Performance Corporation; Willie White, Stiúrthóir Ealaíne agus Príomhfheidhmeannach Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath; Sharon Murphy, ealaíontóir agus coimeádaí; Fiona Kearney, Stiúrthóir an Lewis Glucksman Gallery (Dánlann Lewis Glucksman) i gCorcaigh agus Fearghus Ó Conchúir, damhsóir agus cóiréagrafaí.


Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas le haghaidh Chomhaltacht Jerome Hynes ar Chlár Ceannaireachta Clore ná 12 meán lae, an 13 Feabhra 2017. Fógrófar ainm Chomhalta 2017/18 i mí an Mheithimh 2017.


Tá an Chomhaltacht ar oscailt d’iarrthóirí atá ina gcónaí agus ag obair in Éirinn agus atá tiomanta dá ngairm a fhorbairt mar cheannaire cultúrtha in Éirinn.

 

Chun tuilleadh faisnéise agus foirm iarratais ar líne a fháil, téigh chuig: www.cloreleadership.org

 

Email Newsletter Software by Newsweaver