San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon
Nuacht na míosa seo
Phelim Donlon ómós
An Straitéis Náisiúnta Óige
Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le Gaillimh ar a sainiú mar Chathair Scannán UNESCO.
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 19 Feabhra 2015
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 19 Feabhra 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici do 2015/16
Clinic Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Maoiniú d’Fhoilsitheoirí chun saothair liteartha ardchaighdeáin a aistriú – spriocdháta: an 4 Feabhra 2015.


Foilsíodh gairm tograí do shnáithe Fho-Chlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí, Tacaíocht d’Aistriúcháin Liteartha, anseo. Is é Dé Céadaoin, an 4 Feabhra 2015 an spriocdháta le haghaidh iarratas.


Tugann an Eoraip Chruthaitheach tacaíocht d’aistriúchán liteartha chun scaipeadh trasteorann saothar liteartha ardchaighdeáin a chur chun cinn san Eoraip agus níos faide i gcéin agus chun teacht ar lucht léitheoireachta nua.  Lámh chúnta é an maoiniú sin d’fhoilsitheoirí chun cur le haistriú, le cur chun cinn agus le lucht léitheoireachta litríocht na hEorpa ar bhealaí traidisiúnta agus ar bhealaí digiteacha araon.


Féadfaidh foilsitheoirí agus tithe foilsitheoireachta ó na tíortha sin atá páirteach i bhFo-Chlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí iarratas a chur isteach ar an maoiniú sin.  Caithfidh siad a bheith ina bhfoilsitheoirí gníomhacha atá cláraithe mar eintitis dhlíthiúla ar feadh dhá bhliain ar a laghad ón spriocdháta.

 

 

Tabhair faoi deara:  Tá an cruinniú ‘Get Ready for Creative Eorope Call 2015’ a bhí le tionól an 15 Eanáir 2015 sa Bhruiséil curtha siar go dtí Dé hAoine an 13 Feabhra.

 

D’fhonn deis a chruthú chun comhpháirtithe Eorpacha a fháil faoi choinne do Thionscadail Comhoibrithe san Eoraip Chruthaitheach, tá Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí i bhFlóndras agus an Liaison Agency Flanders-Europe ag eagrú ceardlann forbartha tionscadail sa Bhruiséil.  Fógraíodh roimhe seo go mbeadh sí ar siúl Déardaoin, an 15 Eanáir 2015. Cuireadh dáta an chruinnithe siar go dtí Dé hAoine, an 13 Feabhra áfach. Beidh leathlá de líonrú san áireamh sa chruinniú agus beidh sé úsáideach do cheannairí tionscadail atá ag lorg comhpháirtithe nó eagraíochtaí atá ag iarraidh a bheith páirteach i dtionscadal mar chomhpháirtí.  Is é an spriocdháta le haghaidh clárú comhpháirtíochta Dé hAoine an 9 Eanáir, 2015.

 

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

 

Foilsíodh gairm tograí le haghaidh Tacaíochta d’Ardáin Eorpacha de chuid na hEorpa Cruthaithí.

Foilsíodh an ghairm tograí le haghaidh Tacaíochta d’Ardáin Eorpacha. Is é an spriocdháta meán lae sa Bhruiséil (11am in Éirinn) Dé Céadaoin, an 25 Feabhra 2015.

Tacaíonn an tsraith maoiniúcháin sin le hardáin a thaispeánann tallann atá ag teacht chun cinn agus a spreagann cláir uile-Eorpacha de ghníomhaíochtaí cultúrtha agus ealaíne. Sampla d’ardán a maoiníodh faoin mbabhta deiridh ná Aerowaves – Dance Across Europe (a bhfuil Féile Damhsa Bhaile Átha Cliath ina bhall de).

Is faoi choinne comhaontuithe maoiniúcháin dhá bhliain an ghairm seo. Féadfaidh eintitis chomhordaithe a bhfuil 10 mballeagraíocht acu ar a laghad i 10 dtír incháilithe éagsúla ar a laghad iarratas a dhéanamh air. Is féidir le hiarratasóirí suas le EUR 500,000 a iarraidh – ba cheart go mbeadh sé sin mar 80% de na costais incháilithe ar a mhéad. Ní mór 20% de na costais incháilithe a fháil ó fhoinsí eile. Íoslódáil treoirlínte le haghaidh Tacaíochta d’Ardáin Eorpacha anseo.

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise agus cúnamh uait, déan teagmháil le hOifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí (Éire) Guthán: 01 618 0256 R-phost: cedculture@artscouncil.ie

 

R-phost: cedculture@artscouncil.ie

http://www.creativeeuropeireland.eu  

Twitter@CEDCultureIE

 

Is í an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir a dhéanann gairmeacha tograí agus sonraí iarratais do mhaoiniú uile na hEorpa Cruthaithí a fhoilsiú anseo.

 

 

Tá gairm 2015 agus treoir cláir do Erasmus+ ar fáil anois

 

Beidh Léargas ag óstáil clinicí faisnéise i mí Eanáir 2015.  Tacaíonn Erasmus+ le hinfheistíocht san oideachas, san oiliúint agus san óige trí shoghluaisteacht foghlama, trí chomhpháirtíochtaí don nuálaíocht agus trí thacaíocht beartais.  Baineann ábharthacht ar leith leo siúd in earnáil na n-ealaíon:

 

Eochairghníomh 1: Soghluaisteacht foghlama daoine aonair – spriocdháta: an 4 Márta 2015

Eochairghníomh 2: Comhpháirtíochtaí straitéiseacha – spriocdháta: an 30 Aibreán 2015

 

Amharc ar shuíomh Gréasáin Léargas anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver