San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Imeachtaí atá ag teacht aníos le haghaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
meabhrúchán: Is é 5:30pm Déardaoin, an 6 Deireadh Fómhair 2016 an dáta deiridh le haghaidh Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2017
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016

Chun tuilleadh eolas a fháil faoi thionscadail EALAÍON: 2016 uile, téigh chuig www.artscouncil.ie/Art-2016LOOSE ENDS
Willie Doherty

3 Deireadh Fómhair – 19 Deireadh Fómhair 2016
Kerlin Gallery, Baile Átha Cliath
Fáiltiú Oscailte: Dé hAoine an 2 Meán Fómhair, 6–8pm

Déanann ‘Loose Ends ár n-aird a dhíriú ar imeacht aimsire agus an tionchar cumhachtach díobhálach atá aige sin ar ár ndóchas, ar ár gcreidimh agus ar an tuiscint atá againn ar ár bhféiniúlacht féin. Agus dhá scáileán ann, baineann Doherty úsáid as an gceamara agus as an bhfocal labhartha chun díriú ar shonraí agus ar uigeacht dhá láthair atá an-éagsúil óna chéile. Tá baint ag an dá láthair le hÉirí Amach 1916 – imeacht ríthábhachtach i stair neamhspleáchas na hÉireann, scrúdaítear na suíomhanna go mion trí zumáil mhall, a chuireann támh i gcuimhne duit. Tógann lionsa Doherty an chuma atá ar gach láthair sa lá atá inniu ann leis, 100 bliain i ndiaidh imeachtaí 1916, fiafraítear an bhfuiltear fós ag feidhmiú faoi thionchar na n-imeachtaí sin ar bhealach, agus an féidir le guthanna agus le gníomhaíochtaí glúin amháin dul i bhfeidhm ar ghlúin eile i ngan fhios dóibh ‘rian an am a chuaigh thart.’

Saothar nua le Willie Doherty is ea Loose Ends a bhreathnaíonn ar an gcaoi a gcuimhnítear ar agus a shamhlaítear daoine, imeachtaí agus áiteanna a raibh baint acu le hÉirí Amach na Cásca 1916 sa lá atá inniu ann. Féachann an saothar le fáil amach an bhfuiltear fós ag feidhmiú faoi thionchar na n-imeachtaí sin ar bhealach, agus an chaoi ar féidir le guthanna agus le gníomhaíochtaí glúin amháin dul i bhfeidhm ar ghlúin eile i ngan fhios dóibh. Rinneadh an scannán ar Oileán Ghabhla, Dún na nGall agus ar Shráid an Mhúraigh, Baile Átha Cliath, baineann Doherty úsáid as an gceamara le breathnú ar an gcuma atá ar na háiteanna seo sa lá atá inniu ann, 100 bliain i ndiaidh imeachtaí 1916. Baintear úsáid as zúmáil mhall agus zúmáil shínte chun an lucht féachana a thabhairt níos gaire do na foirgnimh seo agus don timpeallacht uirbeach agus tuaithe máguaird, a fhad agus a úsáidtear guthú le scrúdú a dhéanamh ar an gcaidreamh casta idir ficsean agus an domhain réadúil.

Is í Comhairle Contae Dhún na nGall / Ionad Cultúrtha Réigiúnach a choimisiúnaigh Loose Ends i gcomhar le Nerve Centre, Féile Ealaíne an Earagail, Gailearaí Kerlin agus Gailearaí Matt.

Tuilleadh eolais:
www.regionalculturalcentre.com/
http://www.kerlingallery.com/


MAKING IRELAND MODERN
John McLaughlin Architects agus Gary A. Boyd

8 Meán Fómhair – 1 Deireadh Fómhair 2016
Eaglais Naomh Peadar, Corcaigh

Déantar iniúchadh in Making Ireland Modern ar an ngaol idir ailtireacht, bonneagar agus teicneolaíocht nuair atá náisiún nua á thógáil. Cuirtear deich gcinn d’eipeasóidí bonneagair i láthair sa taispeántas – Séanadh, Leictreachas, Sláinte, Iompar, Teilifís, Eitlíocht, Oideachas, Teileachumarsáid, Mótarbhealaí, Sonraí – ag dul thar thréimhse céad bliain ó 1916-2016. Déantar cur síos in Making Ireland Modern ar ról na hailtireachta chun féiniúlacht fhisiceach agus chultúrtha an stáit nua a chlaochlú trína hidirsheisiún i ngnáthshaol a phobail.

Tionscadal Camchuairte is ea Making Ireland Modern mar chuid de EALAÍN: 2016. Cuireadh i láthair i dtosach é mar Infra Éireann – Making Ireland Modern ag Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta 2014 – La Biennale di Venezia. Tionscnamh de chuid Chultúr Éireann agus na Comhairle Ealaíon is ea Éire sa Veinéis.

Tuilleadh eolais: www.makingirelandmodern.ie


IN THE SHADOW OF THE STATE
Sarah Browne agus Jesse Jones

The Touching Contract
23, 24 agus 25 Meán Fómhair 2016, 6pm
Seomraí an Cholúin, Ospidéal an Rotunda, Baile Átha Cliath

I gcaitheamh 2016, bhí In the Shadow of the State á fhorbairt ó cheann ceann na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe ag ealaíontóirí Sarah Browne agus Jesse Jones. Déantar imscrúdú sa tionscadal ar ról an náisiúnstáit i dtaobh an cholainn mhná a rialú, agus déantar gnáthinstitiúidí an stáit, agus an teach cónaithe san áireamh ann a rianú.

Déanfaidh an chéad leagan eile den tionscadal, The Touching Contract, iniúchadh ar na tréithe a bhaineann leis an gcaoi a bhfuil tadhall an Stáit le brath inár saol laethúil, le cead agus gan chead. Agus é á léiriú i Seomra an Cholúin in Ospidéal an Rotunda, an chéad ospidéal luí seoil in Éirinn agus sa Bhreatain Mhór, scrúdaítear in The Touching Contract dlúthchomhartha an tadhaill mar phointe teagmhála leis an stát trí shaothar lena bhfuil taibhiú tumthach i gceist.

Téitear i dteagmháil leis an lucht féachana go díreach, agus molann The Touching Contract ró-íogaireacht de shórt éigin i leith an tadhaill, chun fírinne na polaitíochta nach bhfeictear de ghnáth a léiriú. Beidh fuaimdhreach le Alma Kelliher a coimisiúnaíodh le déanaí mar chuid den taibhiú, agus beidh scór dlí ann a d’fhorbair ealaíontóirí in éineacht leis an mbean léinn dlí agus an gníomhaí dlí Mairéad Enright.

Leanann an t-imeacht seo Of Milk and Marble, an chéad taibhiú poiblí den tionscadal a bhí ar siúl i nDoire i bhFeabhra. I mí Iúil, chuir Browne agus Jones The Truncheon and the Speculum i láthair, craoladh beo ‘teilfheimineach’ ó Learpholl a bhí mar chuid d’ócáid dhébhliantúil Learphoill. Beidh an t-imeacht poiblí deiridh sa tsraith ar siúl i Londain i mí na Nollag 2016.

Comhchoimisiún idir Artangel agus Create is ea In the Shadow of the State.

Tuilleadh eolais agus sonraí áirithintí:
www.create-ireland.ie
www.intheshadowofthestate.org


THESE ROOMS
CoisCéim/ANU

Réamhléiriú: 27 / 28 Meán Fómhair 2016
An Chéad Taibhiú: 29 Meán Fómhair 2016
Ar siúl go dtí an 16 Deireadh Fómhair 2016
Ionad: 85/86 Sráid Dorset Uachtarach

Léiriú beo pearsanta is ea These Rooms, comhshaothar tábhachtach nua idir ANU agus CoisCéim Dance Theatre, ina ndéantar an damhsa comhaimseartha, an téatar agus an amharc-ealaín a thrasphailniú. Tá an saothar bunaithe ar theagmhas stairiúil, a tharla ar Shráid an Rí Thuaidh, Baile Átha Cliath in Aibreán 1916. Tarraingíonn These Rooms lucht féachana isteach sna himeachtaí a tharla céad bliain ó shin, déantar iniúchadh ann ar éirí amach 1916 ó pheirspictíocht sibhialtach ar chuir an choimhlint isteach ar a dtithe agus ar a saol agus tionchar tubaisteach aige.

Ceanglaíonn These Rooms fianaise fhinnéithe ó ocht mbean déag is fiche le torthaí an fhiosrúcháin a rinne an rialtas ina dhiaidh sin agus a eisíodh le déanaí, agus déantar imscrúdú ar cheisteanna a bhaineann le dínit agus tráma, muintearas agus díshealbhú. Is taibhiú fisiceach corpraithe gan scáth é, a dhíríonn ar éifeachtaí na coinbhleachta ar shaolta gnáthdhaoine agus ina n-athdhearbhaítear ról na healaíne agus an stair á caibidliú.

Tá These Rooms á chomhchoimisiúnú ag 14–18 NOW: Coimisiúin Ealaíne Chomóradh Céad Bliain an Chéad Chogaidh Dhomhanda.

Tuilleadh eolais agus sonraí áirithintí:
www.theserooms.ie
www.dublintheatrefestival.com

Email Software by Newsweaver