San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
RAISE Céim 3 - Glao ar Léirithe Spéise
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 p.m., Déardaoin, 1 Aibreán 2021
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 1
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, 15 Aibreán 2021
Chuireadh chun Comhoibrithe | In the Open | Faoin Spéir
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Nuacht ón bPobal
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Tuairisc ar an bPost do phost an Leas-Stiúrthóra ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Live out Loud – ag ceiliúradh óige LGBTI+
Wicklow ScreenDance Laboratory - Cóiréagrafaithe na hÉireann ag Bogadh go dtí an Scáileán – Glao ar aighneachtaí
You, Fin and the Play Between
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
I BHFÓCAS Seimineár Gréasáin Faisnéise
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir.

Agus an dóchas don bhliain amach romhainn ag dul i méid le cúpla lá anuas, más méadú beag féin é, bhí mé gafa le cúpla rud éagsúil.

San agallamh leis an aisteoir Cathy Belton, luaigh Belton an líne “le bheith beo san am céanna”, ón dráma The Gigli Concert, chun cur síos a dhéanamh ar na sceitimíní atá uirthi maidir le bheith in ann an dráma The Approach le Mark O’Rowe a chur beo ar stáitse in athuair.    Cuireadh fáilte mhór roimh an nuacht go bhfuil sé i gceist ag Landmark an dráma a shruthú beo, rud a chuireann in iúl go bhfuil fonn ar dhaoine teacht le chéile le healaín agus le healaíontóirí úrscothacha i spás “beo” de chineál éigin.  Chonacthas le déanaí chomh maith go raibh an domhan mór ag maireachtáil ar fhocail Amanda Gorman, file agus ealaíontóir, mar údar dóchais. Léirigh a cuid focail go soiléir go gcuirtear leis an tionchar a bhíonn ag rudaí a bhuí leis an ealaín.  Agus na seachtainí ag sleamhnú tharainn i ngan fhios dúinn féin, agus gan muid in ann iad a idirdhealú óna chéile mar gheall ar an dianghlasáil, ba bhinne a bhí sé nóiméad a ghlacadh chun féachaint siar ar na seachtainí a d’imigh thart le déanaí le feiceáil cad a sheas amach sna seachtainí sin le hais seachtainí eile.

Ba mhór an t-éileamh a bhí ar na healaíona le 10 mí anuas agus ba le samhlaíocht, le huaisleacht agus le flaithiúlacht a freagraíodh ar an éileamh sin.  Níl aon deireadh leis an dlúthpháirtíocht agus leis an gcomhbhá a léiríonn na daoine a oibríonn ar son na n-ealaíon.  Feictear é sin sna ceolchoirmeacha a chuirtear ar siúl lasmuigh de na tithe cúraim, sna ceachtanna amhránaíochta a eagraítear do na seandaoine ar Zoom, sna glaonna a chuireann filí agus aisteoirí ar dhaoine chun binneas a chur lena laethanta agus chun na laethanta fada sin a ghiorrú beagáinín dóibh le focail bhreátha.  Is iomaí sampla eile atá ann lena léirítear dea-thréithe na ndaoine a oibríonn ar son na n-ealaíon.

Leanann an Chomhairle Ealaíon dá hiarrachtaí chun freastal ar do chuid riachtanais de réir mar a théann tú ar aghaidh go muiníneach chuig taithí nua i do shaol, chuig todhchaí ar féidir léi a bheith mearbhlach uaireanta. Cúpla lá ó shin, d’fhógraíomar tréimhsí nua inar féidir cur isteach ar réimse leathan scéimeanna maoinithe.  Is scéimeanna nua iad cuid de na scéimeanna sin atá deartha chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin shonracha a d’eascair as an bpaindéim.  Ba mhaith linn cabhrú le daoine a mhéid is féidir sa tréimhse chrua atá amach romhainn.   D’éisteamar leis an aiseolas a tugadh dúinn agus tá dámhachtain nua á tabhairt isteach againn mar fhreagairt ar an aiseolas sin: an Dámhachtain Lúfaireachta. Tá cur chuige solúbtha sa dámhachtain sin mar fhreagairt ar an staid reatha.  Tá sé deartha chun deis a thabhairt d’ealaíontóirí saothar nua a chruthú le taispeáint don phobal más mian leo, nó chun go mbeidh ealaíontóirí nó oibrithe ealaíon in ann seal ama a chaitheamh ag obair ar ghné ar leith dá gceird agus ag forbairt na gné sin. 

A bhuí le tuilleadh infheistíochta ón rialtas, tá deis againn nach raibh sa tír roimhe seo tacú leis an réimse is leithne agus leis an líon is mó daoine aonair agus eagraíochtaí.  Go deimhin, is fíor-ghné spreagúil é sin dúinn uile.  Leanfaimid orainn ag obair leat chun a chinntiú go gcruthófar an tírdhreach ealaíon is dinimiciúla i gcomhthéacs na linne seo dár bpobal. 

Ag guí dea-shláinte ar gach duine. 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir