San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2022
Cuireadh chun tairisceana le haghaidh seirbhísí comhairliúcháin éascaithe agus léargais
Maoiniú Sorcais, Ealaín Sráide agus Seónna i gcomhair 2022 Athbhreithniú 2022 ar Chlár Maoinithe agus Clinic Dhámhachtain Sparánachta - Déardaoin 20 Eanáir ar líne - ag 11am
Glao Oscailte ar Léiriú Spéise
Iontráil Nuachtlitir Mhí Eanáir 2022
Deontais agus Dámhachtainí
Seoladh Clár Cónaitheachta na Comhairle Ealaíon - Scéim um Thionscnaimh Chónaitheachta Idirnáisiúnta
Dámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis, an chéad spriocdháta eile – 5.30 p.m., Déardaoin, an 17 Feabhra 2022
Fógra maidir le Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa 2022
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Nuacht ón bPobal
Deacrachtaí Teanga á Sárú + Uirlisí Rannpháirtíochta
AN PODCHRAOLADH THE SHAKING BOG Clár 6: GEIMHREADH 2 - Podchraoladh na Féil
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha 2022
Seoladh Clár Cónaitheachta na Comhairle Ealaíon - Scéim um Thionscnaimh Chónaitheachta Idirnáisiúnta

Is é aidhm na scéime tacaíocht a thabhairt d'eagraíochtaí ealaíon chun scéimeanna cónaitheachta éagsúla atá bainteach le comhpháirtíochtaí le heagraíochtaí atá lonnaithe thar lear a éascú, rud lena gcruthaítear creat tacúil don tsoghluaisteacht idirnáisiúnta agus d’fhorbairt ghairmiúil ealaíontóirí agus cleachtóirí ealaíne. Cé nach mór do na creataí seo a bheith dírithe go heisiach ar thionscnaimh chónaitheachta a sheachadadh a ghabhfaidh chun tairbhe ealaíontóirí agus an phobail, fágann na cineálacha tograí go mbeifear in ann freagairt go solúbtha do riachtanais ar leith gach comhpháirtíochta, foirme ealaíne agus spriocanna ealaíonta. 

Tá an scéim oscailte dóibh siúd in eagraíochtaí gairmiúla atá ag obair i ngach foirm agus cleachtas ealaíne.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo, agus beidh treoirlínte ar fáil ó mhí Feabhra 2022.

Téigh i dteagmháil le Evelyn O’Keeffe, An tOifigeach Ealaíon Idirnáisiúnta chun tuilleadh eolais a fháil - evelyn.okeeffe@artscouncil.ie