San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Tionól Ginearálta Aosdána
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020 DC
Comhráití na hOíche Cultúir
Téacs Nuachtlitreach
Seoladh RAISE Céim 2 - glao ar léirithe spéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Scoileanna Ildánacha - Mí Eanáir 2020
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Cultúir na hEorpa 2020
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’

Comhpháirtíocht idir an Chomhairle Ealaíon agus Máistreacht in Ealaíona Féile (Ollscoil Luimnigh)

 

Tugann an Chomhairle Ealaíon cuntas ina plean trí bliana 2020-22 ar ghníomh chun beartas nua comhshaoil agus inbhuanaitheachta a fhorbairt. Ag teacht leis an tiomantas sin seolfar a ‘gníomhartha don chomhdháil ghlas’ ag comhdháil fhéile Change Makers ina gcuimsítear ábhair a laghdú, a athúsáid agus a athchúrsáil, ag úsáid díoltóirí áitiúla chun tionchair chomhshaoil a laghdú agus gairm chun gnímh do thoscairí chun iompar poiblí/carr-roinnt a úsáid. Tiocfar ar réitigh chruthaitheacha chun na gníomhartha sin a bhaint amach, lena n-áirítear cláir chomhdhála digití a tháirgeadh agus ábhair chomhdhála a laghdú. Leis an aidhm sin ar intinn againn táimid ag iarraidh ar thoscairí a láinnéir féin agus a ‘málaí gualainne’ féin a thabhairt isteach agus le hathúsáid agus aidhm as an nua a thabhairt do na hábhair sin le haghaidh an lae i Luimneach.

 

Beidh an chomhdháil Change Makers ar siúl ar an Aoine, an 14 Feabhra 2020 idir 10rn-5in ag an Acadamh Domhanda, Ollscoil Luimnigh, i gcomhpháirt leis an Máistreacht in Ealaíona Féile. Is í an chomhdháil an chéad cheann dá leithéid a iarrfaidh ar earnáil na bhféilte ealaíon agus ar pháirtithe leasmhara bailiú le chéile chun an tionchar agus an luach a bhíonn ag tionscadail féilte a phlé ach pléifear freisin na comhordanáidí le haghaidh gníomhartha chun féilte a choimeád ag imeacht agus a fheabhsú in Éirinn.

 

Áireofar leis an lá: príomhaitheasc leis an déantóir féilte, Jude Kelly CBE, Bunaitheoir Fhéile Women of the World (WOW) agus iar-stiúrthóir Southbank Centre London, pléphainéal ar chumhacht chlaochlaithe na bhféilte, seisiúin faisnéise d’fhéilte ar réimsí cleachtais féilte mar aon le tob-chlinicí agus lón líonraithe.

 

Beidh deis speisialta agus fiúntach ag féilte ealaíon teacht le chéile ag an gcomhdháil agus foghlaim óna chéile agus scileanna agus eolas a roinnt le chéile.

 

Tá tuilleadh eolais maidir le clár na comhdhála Change Makers ar fáil anseo mar aon le sonraí ar conas ticéid a cheannach ó oifig ticéad na comhdhála.