The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Suirbhé maidir le Luach Saothair don Ealaíontóir – tionchar 2020
Clinic faoi Eolas Amharclannaíochta - Déardaoin 27 Bealtaine ag 11am - ar líne
Deontais agus Dámhachtainí
Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Babhta a haon de Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais ar oscailt anois
Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, 24 Meitheamh 2021
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2
An chéad spriocdháta eile do Reel Art
2022 Scéim spás oibre Amharc-Ealaíontóirí
Nuacht ón bPobal
Sparánacht ealaíontóirí artsandhealth.ie 2021 Ag déanamh machnaimh ar na healaíona rannpháirteacha agus ar chleachtas sláinte
Léarscáiliú a dhéanamh ar sholáthar i réimse na nEalaíon agus an Mhíchumais i Maigh Eo, sa Chlár & i Cathair na Gaillimhe – Coimre na dtaighdeoirí
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Clár Nua Eoraip na Cruthaitheachta 2021-2027
Béim ar an Ailtireacht san Eoraip agus in Éirinn
Clár Eoraip na Cruthaitheachta 2021 - 2027: béim ar an oidhreacht chultúrtha
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí.

Dé hAoine 21 Bealtaine.

.

.

 .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Suirbhé maidir le Luach Saothair don Ealaíontóir – tionchar 2020

I gcomhthéacs Luach Saothair don Ealaíontóir, tá suirbhé á dhéanamh ag an gComhairle Ealaíon ar ealaíontóirí maidir leis an tionchar a bhí ag 2020 orthu. Clúdaítear na nithe seo a leanas sa suirbhé:

  • Tionchar Airgeadais
  • Eispéiris ealaíontóirí maidir le pá agus socruithe conartha
  • Athruithe i modhanna agus patrúin oibre
  • Tionchar pearsanta


Léigh a thuilleadh >>
Clinic faoi Eolas Amharclannaíochta - Déardaoin 27 Bealtaine ag 11am - ar líne

Dírítear leis an seisiún eolais seo ar chleachtóirí aonair amharclannaíochta a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh ar dhámhachtainí amhail an Sparánacht, an Dámhachtain Lúfaireachta nó an Dámhachtain Tionscadail amach anseo, ach breathnófar freisin ar eolas ginearálta maidir le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú amharclannaíochta chuig an gComhairle Ealaíon freisin.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus ar Arts & Disability Ireland athruithe spreagúla ar Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais a fhógairt don bhliain seo.

Tá an maoiniú méadaithe go €116,000 i 2021 agus bronnfar an maoiniú seo ar ealaíontóirí faoi mhíchumas le linn na scéime i mbliana.Léigh a thuilleadh >>
Babhta a haon de Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais ar oscailt anois

Dearadh scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais chun tacú le healaíontóirí aonair faoi mhíchumas le bheith uaillmhianach, lena gcleachtas a fhorbairt agus chun nascadh le heagraíochtaí ealaíon agus le gairmithe ealaíon in Éirinn.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, 24 Meitheamh 2021

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon Déardaoin, 24 Meitheamh 2021 ag 5.30pm

Féadfar iarratas a dhéanamh ón Máirt, 25 Bealtaine 2021, ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh

Spriocdháta: Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh, Déardaoin, 3 Meitheamh, 2021 ag 5.30pm

Féadfar iarratas a dhéanamh ón Máirt, 4 Bealtaine 2021 ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2022.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2

Spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin 8 Iúil, 2021

Beidh deis iarratas a dhéanamh ón Máirt 8 Meitheamh 2021 ar aghaidh.

Tá an Dámhachtain Lúfaireachta oscailte do shaorealaíontóirí agus do shaoroibrithe ealaíon aonair, agus tá sí ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtas ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leis. Fáiltímid roimh iarratasóirí nua ó gach cearn den phobal agus tacaímid leo.Léigh a thuilleadh >>
An chéad spriocdháta eile do Reel Art

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Scannáin Reel Art de chuid na Comhairle Ealaíon ná Déardaoin 27 Bealtaine 2021 roimh 17:30.  Féadfar iarratas a dhéanamh ón Máirt 27 Aibreán 2021 ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
2022 Scéim spás oibre Amharc-Ealaíontóirí

Osclófar an fhuinneog iarratais do Scéim Spás Oibre Amharcealaíona 2022 ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon faoin rannán maoinithe atá ar fáil an 8 Meitheamh 2021.

Is é an spriocdháta don scéim ná 5.30in Déardaoin, 8 Iúil, 2021.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Sparánacht ealaíontóirí artsandhealth.ie 2021 Ag déanamh machnaimh ar na healaíona rannpháirteacha agus ar chleachtas sláinte

Táirgfear sparánacht artsandhealth.ie 2021 d’ealaíontóirí a oibríonn i gcomhthéacsanna na n-ealaíon rannpháirteach agus sláinte chun go mbeidh siad in ann machnamh a dhéanamh ar a gcleachtas.  Tugadh isteach an sparánacht ealaíontóirí den chéad uair i 2020 mar fhreagra ar phaindéim Covid-19 agus ar chiorrú ar chláir ealaíon i suíomhanna sláinte.Léigh a thuilleadh >>
Léarscáiliú a dhéanamh ar sholáthar i réimse na nEalaíon agus an Mhíchumais i Maigh Eo, sa Chlár & i Cathair na Gaillimhe – Coimre na dtaighdeoirí

Is mian le Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, le hOifig Ealaíon Chomhairle Contae an Chláir agus le hOifig Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe seirbhísí duine nó eagraíochta a bhfuil cáilíochtaí agus taithí oiriúnacha acu a fháil chun tabhairt faoi thionscadal taighde ealaíon ar bhonn conartha le haghaidh seirbhísí.Léigh a thuilleadh >>


Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021

Is díol mór sásaimh do Scoileanna Ildánacha/Creative Schools deis iontach a fhógairt do scoileanna/ionaid iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach sa tionscnamh. Féadfaidh scoileanna/ionaid iarratas a chur isteach ón 6 Aibreán ar aghaidh agus is é an spriocdháta ná 17:30,Déardaoin 10 Meitheamh 2021.  Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Clár Nua Eoraip na Cruthaitheachta 2021-2027

Tá an-áthas ar Dheasc Eoraip na Cruthaitheachta- Oifig Cultúir cuireadh a thabhairt duit chuig seisiún eolais ar Chlár Nua Eoraip na Cruthaitheachta 2021-2027.Léigh a thuilleadh >>
Béim ar an Ailtireacht san Eoraip agus in Éirinn

Déardaoin 20 Bealtaine, 2021

11am-12.30pm (GMT)

 

Cláraigh don imeacht seoanseo le do thoil.

 

Bí linn le haghaidh an Imeacht Ailtireachta a bheidh á óstáil ag Deasc Eoraip na Cruthaitheachta – Oifig Cultúir Éireann.Léigh a thuilleadh >>
Clár Eoraip na Cruthaitheachta 2021 - 2027: béim ar an oidhreacht chultúrtha

Beidh seimineár á óstáil ag Deasc Eoraip na Cruthaitheachta in Éireann i bpáirt leis an gComhairle Oidhreachta. Tabharfar léargas sa seisiún seo ar Chlár nua Eoraip na Cruthaitheachta 2021-2027 agus béim leagtha ar thacaíochtaí don Earnáil Oidhreachta.Léigh a thuilleadh >>