San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thuras staidéir idirnáisiúnta go hÉirinn ar na healaíona sa phobal
Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí
Taispeántais atá ar na bacáin ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon
An Ócáid Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: Sebastian Barry, Ómós agus Agallamh le Seán Rocks agus Aíonna Speisialta Mia Gallagher agus Claire Kilroy
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta do Scéim Spás Oibre na nAmharc-Ealaíon, 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2 Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) Sraith 2 (Coimeádaithe)
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2018
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Nuacht ón bPobal
Taispeántais 52 / Tionscnamh 52 pop-up, Dingle Peninsula
DEISEANNA FOSTAÍOCHTA: Music Generation
Déanann Digital Transformations maoiniú ar sparánacht €10,000 “d’ealaíontóir sa tsochaí dhigiteach”
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2018
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
CUIREANN CEOLFHOIREANN AIREAGAIL NA HÉIREANN MÓRSHAOTHAR BARÓCACH AGUS RÓMÁNSÚIL I LÁTHAIR AGUS Í AR CAMCHUAIRT LE DEATH AND THE MAIDEN
Dhuais Zurich as Portráidí aighneachtaí, spriocdháta: 22 Meitheamh 2018
Áras na Scríbhneoirí na hÉireann maoiniú tionscadal Gaeilge faoi stiúir scríbhneoir nua
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár ar Fhorbairt Lucht Féachana d’Eagraíochtaí Cultúrtha
Tá na foirmeacha iarratais agus na treoirlínte le haghaidh Tacaíocht do Thionscadail Aistriúcháin Liteartha ar fáil ar líne anois
Deasc Faisnéise Cultúrtha na hEorpa Cruthaithí ag Tionól Ealaíontóirí Radharcacha Éire 2018
Tá na foirmeacha iarratais agus na treoirlínte le haghaidh Tacaíocht do Thionscadail Aistriúcháin Liteartha ar fáil ar líne anois

Tá an snáithe maoinithe seo ar oscailt d’fhoilsitheoirí agus do chuideachtaí foilsitheoireachta chun iarratas a dhéanamh ar chómhaoiniú chun saothar ficsin liteartha a aistriú, a fhoilsiú agus a chur chun cinn ó theangacha incháilithe go teangacha incháilithe eile.  Tá dhá shraith maoiniúcháin ann:  Is le haghaidh tionscadal dhá bhliain í Catagóir 1 chun tacú le 3-10 saothar agus is le haghaidh comhaontú trí bliana í Catagóir 2 chun tacú le 3-10 saothar in aghaidh na bliana.

 

Is féidir na treoirlínte agus na foirmeacha iarratais a íoslódáil anseo.

 

Is é an aidhm atá le tacaíocht an AE don aistriúchán liteartha ná cur leis an eolas atá ag daoine ar litríocht agus ar oidhreacht liteartha mhuintir na hEorpa. Tá iarratais ó fhoilsitheoirí aonair agus ó chuideachtaí foilsitheoireachta chun bailiúcháin ficsin a aistriú ó theanga Eorpach amháin go teanga eile incháilithe faoin scéim seo.  Spreagtar go háirithe leabhair ar éirigh lena gcuid údair EUPL (Duais an AE don Litríocht) a bhaint amach a aistriú agus a chur chun cinn.  Léigh tuilleadh anseo.

Má bhíonn ceist ar bith agat, téigh i dteagmháil leis an Oifig Cultúir ag cedculture@artscouncil.ie