San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Aosdana: 12 chomhalta nua
Ardán 31
Maoiniú Síolaithe fógartha le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama
Deontais agus Dámhachtainí
Déardaoin, an 28 Eanáir, 2021 – Dámhachtainí Sparánachta
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021: Babhta 2
Tá glao ar léiriú spéise maidir le Dámhachtain Liam O’Flynn 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Nuacht ón bPobal
GOOD CAUSES AWARDS DE CHUID AN CHRANNCHUIR NÁISIÚNTA
DEIS FOSTAÍOCHTA: BAINISTEOIR TUAIRISCITHE AGUS ANAILÍSITHE
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís – Spotlight
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Dámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
Ardán 31

Beidh scéim nua maidir le forbairt ealaíontóra ar fud na tíre oscailte le haghaidh iarratais ón 9 Samhain, scéim atá faoi stiúir 31 Oifig Ealaíon na nÚdarás Áitiúil i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon.Cuireann Oifigí Ealaíon na nÚdarás Áitiúil i láthair, i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, ARDÁN 31 – deis náisiúnta d’ealaíontóirí a gceird a chleachtadh agus smaointe nua a chur faoi thástáil maidir le comhar, taighde, forbairt lucht féachana/éisteachta, forbairt áite agus a saothair a roinnt. Forbraíodh an t-ardán chun tacú le 31 ealaíontóir atá ag teacht chun cinn nó atá i lár a ngairme (ealaíontóir amháin i ngach ceann de na 31 údarás áitiúla ar fud na hÉireann) agus ar mhaithe le forbairt gairme a éascú dóibh. Tabharfar sparánacht dar luach €8,000 d’ealaíontóirí rannpháirteacha chun infheistíocht a dhéanamh iontu féin agus ina gceird. Tabharfar sin dóibh mar aon leis an deis a bheith rannpháirteach i gcreat forbartha agus comhairleach agus i líonra náisiúnta piaraí.Is féidir iarratas a dhéanamh idir an 9 agus an 30 Samhain. Chun tuilleadh eolais a fháil, is féidir ríomhphost a chur chuig localartsireland@gmail.com nó féach www.localartsireland.ie