San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Foráil do Sheirbhísí Bailiúcháin Ealaíne
Taighde ar Chlár na nÁiteanna Cruthaitheacha
NUA: Scéim Infheistíochta na bhFéilte – Clinicí
Breathnaítear ar éagsúlacht agus ar nuálaíocht le féile ceoil thraidisiúnta sa Cheoláras Náisiúnta
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán – Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2018 ar oscailt anois
Camchuartaíocht 2018/2019
Nuacht ón bPobal
Tá glaoch ar iarratais dá Chlár Cónaitheachta sa Cité internationale des arts i bPáras don bhliain 2018 seolta ag an Institut français
Meabhrúchán – Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2018 ar oscailt anois

Cuireann Ealaíontóirí Radharcacha Éire, thar ceann na Comhairle Ealaíon, fáilte roimh iarratais ar dheontas ar luach €40,000 ar a mhéad i dtreo na gcostas reatha ar spásanna oibre d’amharc-ealaíontóirí. I gcomhréir le cáipéis beartais na Comhairle Ealaíon Visual Artists’ Workspaces in Ireland – A New Approach (DOC, 0.18 MB), tá sé mar aidhm leis an scéim seo cabhrú le spásanna oibre ealaíontóirí ar fud na tíre chun an timpeallacht is fearr is féidir a sholáthar d’amharc-ealaíontóirí atá i mbun oibre agus, nuair is indéanta, leibhéal fóirdheontais a chumasú d’amharc-ealaíontóirí cónaitheacha.

Dámhfar deontas suas le €40,000 faoin scéim i dtreo costais reatha amhail solas, teas, cíos, costais riaracháin agus/nó costais oiriúnacha tuarastail. Ní féidir iarratas a dhéanamh ar chostais chaipitil tríd an scéim seo.

 

Tuilleadh eolais

Féach www.visualartists.ie

 

Spriocdháta

Is é 5.30 p.m. Déardaoin, an 12 Deireadh Fómhair 2017 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

 

Sonraí teagmhála

 

Bernadette Becher

Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí, 2018
Ealaíontóirí Radharcacha Éire
Windmill View House,

4 Sráid Oliver Bond,

Baile Átha Cliath 8.

T: 01 6729488

Ríomhphost: bernadette@visualartists.ie