San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí na Nollag
Nuacht na míosa seo
Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a fhorbairt
Tionscnamh Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon
Clinicí Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Katy Fitzpatrick mar Chomhairleoir - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Ba mhaith leis an bhfoireann Amharc-ealaíon sa Chomhairle Ealaíon na faighteoirí rathúla seo a leanas a fhógairt do Scéim Spás Oibre 2019.
Tairiscint do Sholáthar Seirbhísí Comhairleacha Rannpháirtíochta sna hEalaíona don Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta d’Ealaíontóirí agus Coimhéadaithe 2019.
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (Ros Comáin)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ná déan dearmad gurb é Dé Máirt, 11 Nollaig 11 a.m. am na hÉireann an spriocdháta i gcomhair Thionscadail Chomhoibrithe 2019!
Múnlaí Nua Gnó i bhFeidhm: Buanseasmhacht agus Inbhuanaitheacht a thógáil do na hEarnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha
Gairmeacha Oscailte: Clár cónaitheachta ‘Back to Basics’
Tairiscint do Sholáthar Seirbhísí Comhairleacha Rannpháirtíochta sna hEalaíona don Chomhairle Ealaíon

Is mian leis an gComhairle Ealaíon seirbhísí Comhairleoir Rannpháirtíochta sna hEalaíona a fháil chun riachtanais na heagraíochta a shásamh ó thaobh cáilíocht agus seachadadh seirbhíse araon.

Is cleachtóirí a bhfuil taithí acu a bheidh sna tairgeoirí a n-éireoidh leo, agus beidh an saineolas agus an taithí riachtanach acu le hoibriú le foireann na Comhairle Ealaíon trí chuidiú le meastóireacht agus measúnú a dhéanamh ar iarratais ar mhaoiniú, trí chomhairle chriticiúil a sholáthar ar shaothair ealaíne agus trí chomhairle a thabhairt i ndáil le beartas i leith foirmeacha ealaíne, de réir mar is gá.

 

Déantar iarratas ar an gconradh seo go heisiach trí phróiseas tairisceana poiblí a chuirfear ar fáil tríd an suíomh gréasáin soláthair eTenders arhttps://irl.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=137727&B=ETENDERS_SIMPLE&PS=1&PP=ctm/Supplier/publictenders.

Is é an spriocdháta le haghaidh tairiscintí an 12 Nollaig 2018 ag a 12 meán lae.

 

Ba cheart aon cheist i dtaobh ceann ar bith de na conarthaí sin a chur de réir mar a leagtar amach sna fógraí tairisceana, agus níor cheart iad a chur chuig an gComhairle Ealaíon.