San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Lúnasa
Nuacht na míosa seo
Seisiún Eolais ar Authored Works agus Reel Art 2018
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Lives of the Saints
Foinsí maoinithe faoi Thionscadal 2040, scéim forbartha caipitil an Rialtais.
Nuacht ón bPobal
Folúntas: Bainisteoir Cúnta an Chláir Ealaíon agus Cultúir
Fáiltítear roimh iarratais ar GROW 2018 le Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Baboró do Pháistí
Fógraíonn Éire Ildánach agus an Roinn Oideachais ‘Comhpháirtíochtaí Óige Ildánaí’
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis na 17 n-eagraíocht Éireannacha a roghnaíodh don Mhaoiniú Comhair ón Eoraip Chruthaitheach 2018!
Seisiún Eolais ar Authored Works agus Reel Art 2018

Mar chuid dá beartas nua, tá an Chomhairle Ealaíon ag tabhairt isteach tionscnamh nua scannán, Authored Works, chun tacú le déanamh scannán faoi threoir ealaíontóra le taispeáint sa phictiúrlann. Anuas air sin, tháinig méadú ar an mbuiséad do dhámhachtain sheanbhunaithe na Comhairle Ealaíon do chláir faisnéise ealaíon. Beidh treoirlínte don phróiseas iarratais agus sonraí faoin bpróiseas ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon ón 1 Lúnasa.

Iarrtar ar dhaoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh ar cheachtar den dá dhámhachtain seo freastal ar sheisiún eolais mar a ndéanfaidh ionadaithe ón gComhairle Ealaíon plé ar an dámhachtain agus ceisteanna a fhreagairt.

Beidh tuilleadh eolais le fáil ar http://www.artscouncil.ie/Arts-in-Ireland/Film/  agus in ár nuachtlitir i Mí Mheán Fómhair.

Ba cheart do dhaoine ar spéis leo a bheith i láthair é sin a chur in iúl ach ríomhphost a chur chuig Jennifer Lawless ag jennifer.lawless@artscouncil.ie faoin 7 Meán Fómhair.

Authored Works

Is é cuspóir Authored Works saoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar fadscannáin chultúrtha a dhéanamh ó dhearcadh láidir ealaíonta. Tacófar le scannán amháin in 2018. Cuirfear ciste iomlán €200,000 ar fáil don iarrthóir a n-éiríonn leis (ar a n-áireofar buiséad léirithe €185,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise €15,000). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear an scannán a chríochnú lena thaispeáint den chéad uair ag Institiúid Scannán na hÉireann, ár gcomhpháirtí taispeántais, ar dháta a aontófar in 2020.

Reel Art

Is é an cuspóir atá le Reel Art deis a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne lena taispeáint sa phictiúrlann. Tacófar le dhá scannán in 2018. Cuirfear ciste iomlán €102,500 ar fáil don dá iarrthóir a n-éiríonn leo (ar a n-áireofar buiséad léirithe €90,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise €12,500). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear na scannáin a chríochnú le taispeáint den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath, ár gcomhpháirtí tionscadail, i mí Feabhra 2020.

Caithfear iarratais ar Reel Art agus Authored Works 2018 a dhéanamh díreach chuig an gComhairle Ealaíon roimh 17:30 Déardaoin, 11 Deireadh Fómhair 2018.