San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Fógrófar Laureate nua na nÓg ar an 17 Bealtaine
Ealaíontóir Scannán Cónaithe Scríbhneoir Scáileáin
Deontais agus Dámhachtainí
Príomhchláir Maoinithe Ioncaim: Spriocdháta d’iarratais luatha
An chéad spriocdháta eile don Dámhachtain Deis – 5.30pm, Déardaoin, an 9 Meitheamh 2016
Spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30i.n., Déardaoin, an 9 Meitheamh 2016
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin, an 14 Iúil 2016
Nuacht ón bPobal
Comhdháil litríochta Words Ireland – an 19 Bealtaine
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin, an 14 Iúil 2016

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon Déardaoin, an 14 Iúil 2016. 

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 14 Meitheamh 2016 ar aghaidh.

Tá an Dámhachtain Sparánachta ar fáil do na cineálacha ealaíne seo a leanas:

• Rannpháirtíocht sna hEalaíona
• Litríocht (Béarla & Gaeilge)
• Na hEalaíona Traidisiúnta
• Na Físealaíona
• Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas


Duais-sparántacht na Chéad Ghlúine Eile

Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do thacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí nua atá ag teacht chun cinn. Tuigimid go n-oibríonn ealaíontóirí mar chleachtóirí aonair agus mar chomhoibritheoirí i raon leathan comhthéacsanna. Is é cuspóir na dámhachtana tacú le healaíontóirí gairmiúla ó gach cearn d’Éirinn atá ag céim luath dá ngairmréim.


Tugann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Sparánachta chun cabhrú le healaíontóirí aonair a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Dírítear leis an dámhachtain ar an luach agus ar an tairbhe a bhaineann ealaíontóir as tréimhse spriocdhírithe i mbun cleachtaidh.

Foilseofar treoirlínte maidir le gach dámhachtain sa rannán ar ár suíomh Gréasáin dar teideal ‘maoiniú atá ar fáil’.

Tabhair faoi deara
Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver