San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuairt Staidéir ón Afraic Theas le haghaidh Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2017
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn Music Network Trí Spriocdháta
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Deis na Comhairle Ealaíon Déardaoin, an 16 Feabhra 2017 ar 5.30pm. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 17 Eanáir 2017 ar aghaidh.

 

Is é cuspóir na Dámhachtana Deis tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail ealaíon traidisiúnta. Tá tionscadail atá faoi stiúir na n-ealaíon traidisiúnta agus lena mbaineann comhar le foirmeacha eile ealaíne incháilithe freisin.  Is do thionscadail aonuaire nó ghearrthéarmacha amháin a thugann Deis tacaíocht, agus ní chuirfear aon mhaoiniú eile ar fáil faoin dámhachtain seo.

 

Tabharfar tús áite do thionscadail lena léirítear:

  • Aird ar chaighdeán ealaíonta
  • Nuálaíocht
  • Tairbhe shuntasach do phobal na n-ealaíon traidisiúnta.

 

Tá Dámhachtain Deis oscailte do dhaoine aonair, do ghrúpaí, do bhannaí agus d’eagraíochtaí.

 

Cuireann straitéis deich mbliana (2016-2025) na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, bonn eolais faoi na dámhachtainí uile.

 

Tá Treoirlínte Dámhachtana le haghaidh Dhámhachtain Deis ar an rannán maoiniú atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

 

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór don iarratasóir a bheith cláraithe le suíomh na seirbhísí ar líne sula ndéanfar iarratas. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

 

Tabhair faoi deara – Tairgfear an dara babhta den Dámhachtain Deis níos déanaí sa bhliain, agus is é an spriocdháta a bheidh aige sin an 31 Lúnasa 2017.

 

Ní bheidh iarratais ar ghníomhaíocht taifeadta nó tionscadail atá bunaithe ar shaothar a fhoilsiú, amhail ábhair theagaisc, bailiúcháin fonn, saothar léirmheastóireachta, etc., incháilithe le haghaidh Dámhachtain Deis ach is féidir iarratais mar sin a chur isteach ar Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis, agus is é an spriocdháta dó sin an 6 Aibreán 2017.

Email Software by Newsweaver