San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Imeachtaí atá ag teacht aníos le haghaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
meabhrúchán: Is é 5:30pm Déardaoin, an 6 Deireadh Fómhair 2016 an dáta deiridh le haghaidh Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2017
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir

Ba samhradh iontach eile a bhí ann do na healaíona in Éirinn, ach anois, agus an oiread sin daoine ag filleadh ar an obair nó ar scoil, tá an Chomhairle Ealaíon ag tnúth le fómhar táirgiúil agus spreagúil.

Beidh teacht againn ar lucht féachana nua agus ar lucht féachana níos éagsúla ag ár bPuball Liteartha agus ar Ardán na hAmharclannaíochta ag Electric Picnic an deireadh seachtaine seo. Mar chuid den Oíche Chultúir, déanfaidh an Chomhairle Ealaíon suiteáil físe, Great Good Places, le hAilbhe Ní Bhriain, a óstáil ag ár n-oifigí i gCearnóg Mhuirfean Dé hAoine an 16 Meán Fómhair. Lena chois sin, beimid ag obair i gcomhpháirtíocht le RTÉ, agus ceol traidisiúnta á chur ar fáil don lucht féachana i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Níos déanaí an mhí seo beidh an Chomhairle Ealaíon ag marquee na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta sa Screagán, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí – geallaimid ábhar mór iontais do dhuine ar bith a bhuaileann isteach!

Le linn na míosa ar fad, ar ndóigh, beidh obair iontach á déanamh ag ealaíontóirí agus ag eagraíochtaí ealaíon i ngach contae in Éirinn. Beidh Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath, Seachtain Ealaíon an Chlocháin agus Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath ar siúl agus beidh cláir fhairsinge i gceist leo.

Ba mhaith liom freisin á chur i gcuimhne do na heagraíochtaí ealaíon sin atá maoinithe trínár bpríomhchláir deontais ioncaim agus gurb é 5:30pm an 8 Meán Fómhair an spriocdháta faoina gcoinne – agus mar is gnáth maím dóibh gan é a fhágáil go dtí an nóiméad deireanach le d’iarratas a íoslódáil.


Le dea-mhéin,Orlaith McBride
Stiúrthóir

 

Email Newsletter Software by Newsweaver