San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhdháil Óige Ildánach 2021
Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI)
Tuarascáil Benson
Foilsiú na Tuarascála faoin Éagsúlacht agus Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon 2020
An mian leat iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Fulbright um Chlár Éire Ildánach?
Réamhléiriú de ‘Entaglement’, taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann sa Veinéis
Breac síos an dáta! Clinic Eolais ar líne atá ag teacht aníos maidir le dámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2021
Seisiún faisnéise i ndáil le scríbhneoirí agus daoine aonair atá i mbun oibre sa litríocht: Dámhachtain Lúfaireachta na Comhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An Scéim um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach
Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2021 - 15 Aibreán
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Ghairmeacha Oscailte 2022
Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2022
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Seachtain Scoileanna Ildánacha
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021
Tuarascáil Benson

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis dul i gcomhpháirt le Encountering the Arts Ireland le léacht le Ciarán Benson a fhoilsiú, ina ndéantar machnamh ar fhorbairtí ón bhfoilseachán “The Place of the Arts in Irish Education” leis an gComhairle Ealaíon thiar ina 1979, ar a dtugtar freisin “Tuarascáil Benson”. Le réamhrá ón Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn agus ábhair eile.

Daichead bliain ón dáta ar fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon ‘The Place of the Arts in Irish Education’, ar a dtugtar ‘Tuarascáil Benson’ freisin, fuair an Chomhairle Ealaíon cuireadh chun comóradh na tuairisce ceannródaíche sin a cheiliúradh le léacht ó Chiarán Benson ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, arna eagrú ag Encountering the Arts Ireland. Chruthaigh an t-imeacht seo, a bhí ar siúl i mí Feabhra 2019, deis chun an dul chun cinn a rinneadh le dhá scór bliain anuas a cheiliúradh, mar aon le meabhrú dúinn faoin méid atá le baint amach againn fós. 

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis dul i bpáirt le Encountering the Arts Ireland chun léacht Chiarán Benson a fhoilsiú, in éineacht le machnaimh agus freagraí a roinneadh mar chuid den imeacht comórtha. Tá léargais luachmhara le fáil san fhoilseachán seo agus muid ag leanúint leis an bpleanáil agus an soláthar do leanaí agus daoine óga. Tá súil againn go mbeidh ár gcomhghleacaithe agus ár gcomhpháirtithe, taighdeoirí agus scoláirí in ann ábhar machnaimh a aimsiú san fhoilseachán seo agus go mbeidh sé ina acmhainn fhiúntach dóibh.

 

Tá an foilseachán ar fáil anseo.