San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí na Nollag de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon
Nuacht na míosa seo
Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas ó chroí le Mary Costello, Thomas Morris agus Tramp Press, Paul Durcan agus Colin Barrett as a gcuid éachtaí nua.
An Chomhairle Ealaíon: ‘Straitéis nua do na healaíona in 2015’
Meabhrúchán: Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2015
Meabhrúchán: An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 22 Eanáir 2015
Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Le Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2015 cinntí
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2015

Beifear in ann iarratas a dhéanamh ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2015 ón 20 Samhain 2014 ar aghaidh. Glactar le hiarratais ar bhonn leanúnach. Ní mór d’iarratasóirí atá ag lorg tacaíochta le haghaidh cúrsaí foirmiúla (cúrsa iarchéime nó cúrsa eile ar comhchéim leis) agus le haghaidh deiseanna incháilithe eile a n-iarratas a chur isteach sé seachtaine ar a laghad roimh an dáta taistil. Cuirtear in iúl duit nach féidir leis an gComhairle Ealaíon ráthaíocht a thabhairt go measfar iarratais a fhaightear níos lú ná sé seachtaine roimh thús cúrsa nó cláir oibre.


Beidh maoiniú ar fáil sna foirmeacha ealaíne seo a leanas: Ailtireacht, Rannpháirtíocht sna hEalaíona, Sorcas, Damhsa, Ceol, Ceoldrámaíocht, na Sráidealaíona agus Seónna, Amharclannaíocht, Ionaid, na Físealaíona, agus Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas.


Tabhair faoi deara go  an Amharclannaíocht, á tabhairt isteach an athuair do 2015, leis an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna.


Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon chun tuilleadh eolais a fháil: anseo.

Email Newsletter Software by Newsweaver