<< Clúdach
English Version

Ailt
Niall Vallely ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2014-15 ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Saothar nua le léiriú faoin scéim SPLANC!

An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Ciste Gníomhaíochta Cláir do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas

An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach

Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí 17 Deireadh Fómhair..

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


Naisc chuig Suíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon
nuachtlitir
Imleabhar 12 Eagrán 13 Deireadh Fómhair 2014

An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Is é an 4 Nollaig an spriocdháta don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna ó Iúil go Nollaig 2015. Tá an spriocdháta don snáithe Réamhphleanála don scéim seo mar a chéile leis an spriocdháta le haghaidh turas ó Eanáir go Nollaig 2016.

Mar aon le babhtaí roimhe seo den scéim, chomhaontaíomar lenár gcomhghleacaithe i gComhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann é a dhéanamh níos éasca dul ar camchuairt trasna na teorann. Fágann sé sin gur féidir dátaí i gceachtar dlínse a lua sna hiarratais ón Tuaisceart agus ón Deisceart agus má éiríonn leis an iarratas, tabharfaimid tacaíocht do gach céim den chamchuairt.

Spreagadh é seo do chompántais agus d’ionaid comhoibriú lena chéile sa dá dhlínse ionas go bhfeicfear saothar den scoth ar fud an oileáin ar fad. Ó tugadh isteach í sa bhliain 2010, tá na scéimeanna Camchuairte bunaithe ar phrionsabal an chomhoibrithe idir na daoine a léiríonn saothar agus na daoine a chuireann saothar i láthair don lucht féachana/éisteachta. Mar sin de, tá súil againn go neartóidh comhoibriú an dá Chomhairle Ealaíon ina leith sin an ceangal idir ealaíontóirí sa dá dhlínse.

I gcomhair sonraí ginearálta ar an scéim, déan teagmháil le Val Ballance nó Regina O’Shea. Má tá aon cheisteanna agat a bhaineann go sonrach le foirmeacha ealaíne, cuir ríomhphost chuig an bhfoireann ábhartha. Tá na sonraí teagmhála ar fad ar leathanach Teagmhálacha shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

 
Tá Ceardlanna Réamhiarratais á reáchtáil ag Lucht Féachana na nEalaíon atá dírithe ar aon eagraíocht nó duine aonair atá ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoin Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair atá ag teacht aníos. Clúdófar ceisteanna faoi spriocanna lucht féachana/éisteachta a leagan amach, an chaoi le Tuaisceart Éireann a chuimsiú i gcamchuairt agus slí le feiceáil an bhfuil tú ullamh le hiarratas a dhéanamh an babhta seo sna ceardlanna seo.  Reáchtálfar dhá cheardlann in Highlanes Gallery, Droichead Átha Dé Luain an 10 Samhain agus i mBaile Átha Cliath Dé Máirt an 11 Samhain. Cliceáil anseo le clárú do Dhroichead Átha agus anseo le clárú do Bhaile Átha Cliath. Tá na ceardlanna seo dírithe orthu siúd a bhfuil iarratas déanta acu cheana, agus/nó a rinne camchuairt cheana, mar aon leo siúd a bhfuil iarratas á dhéanamh acu den chéad uair. Osclaíonn an tréimhse iarratas ar an 4 Samhain, agus bheifí ag súil go mbeadh do smaointe le haghaidh camchuairte curtha le chéile faoi sin agus go mbeidh tú ag ullmhú le hiarratas mionsonraithe a dhéanamh. Tá an cheardlann ar fáil d’iarrthóirí a bhfuil a gcuid smaointe forbartha acu le cuidiú leo le réimsí ar leith agus chun ceisteanna a fhreagairt.

<< Clúdach
Email Newsletter Software by Newsweaver