San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta don Dámhachtain Authored Works 2019
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019.
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon Babhta 2
Achoimre
Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas, 2019
Dámhachtain Ailtireachta atá le teacht lena n-áirítear an Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta nua
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann
Triúr Ceoltóirí Cónaithe ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh 2019.
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019
Oifigeach Forbartha Music Generation: Sligeach (athfhógra)
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir

Mí an Mheithimh atá ann cheana féin, tá fad ar an tráthnóna, agus i ngach áit in Éirinn tá féilte an tsamhraidh ag cur iontais orainn, á mealladh agus ag cur áthais orainn cheana féin.

 

Tá ról uathúil na bhféilte á aithint ag an gComhairle Ealaíon le fada. Ó thaobh beartais de, féachaimid ar fhéilte mar cheann de na himeachtaí lárnacha ina gcruthaítear agus ina gcuirtear na healaíona ar fáil agus chun iad a chur i láthair lucht féachana mór ilghnéitheach. Cuireann siad deiseanna ar fáil d'ealaíontóirí le go mbeidh siad in ann a gcleachtas a fhorbairt. Is minic a chuirtear na healaíona i láthair ar bhealaí úra dúshlánacha, agus i spásanna traidisiúnta ealaíon agus i spásanna nach mbaineann leis na healaíona araon.

 

An rud is iontaí faoi fhéilte, áfach, is ea go bhfuil gach ceann uathúil, agus go léirítear iontu an oiread sin faoina gceantar agus go gcruthaíonn siad an bhraistint gurb ann duit i bpobal. Tá a fhios againn ón taighde go gcreideann 78 faoin gcéad de dhaoine in Éirinn go gcabhraíonn na healaíona áitiúla le gach contae nó réigiún a aitheantas sainiúil a fháil, an t-ómós áite speisialta sin. Is iad na féilte bun agus barr na staitistice sin.

 

Mar sin, molaim go láidir duit an séasúr seo tacú le d’fhéile áitiúil agus taitneamh a bhaint aisti, agus an oiread féilte eile agus is féidir leat. Ar na meáin shóisialta, leagfaidh an Chomhairle Ealaíon béim speisialta ar fhéilte an samhradh seo, leis an haischlib speisialta #FéilteAbú agus tá fáilte roimh gach duine a bheith páirteach chun ceiliúradh a dhéanamh ar an obair ar fud na tíre le focail, pictiúir agus físeáin.

 

I nuacht eile, tá ceithre thaispeántas ar leith ina bhfuil saothar ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon ar siúl an mhí seo – sonraí le fáil anseo -- bí ann más féidir leat.

 

Le gach dea-mhéin,

 

Orlaith McBride
Stiúrthóir