San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2017: Iarratasóirí ar éirigh leo
Dairena Ní Chinnéide fógartha mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge DCU 2017-18
Colin Dunne ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2017-18 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC)
Stiúrthóir Nua um Fhorbairt Straitéiseach fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Tuarascáil ar na hIonaid Ealaíon le coimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Réamhphleanáil 2019
Nuacht ón bPobal
Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin: gairm tograí i gcomhair Coimisiún Ealaíne Poiblí sa Cheol Traidisiúnta
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Réamhphleanáil 2019

Tabharfar tacaíocht do Chamchuairteanna in 2018 agus in 2019 tríd an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair agus trí na scéimeanna maoiniúcháin bliantúla, Maoiniú Straitéiseach agus Maoiniú Ionad.

 

 

Má tá tú ag smaoineamh ar iarratas a ullmhú faoi choinne an an dáta deiridh 11 Eanáir 2018, ná déan dearmad go bhfuil Meabhrán Tuisceana ag teastáil le haghaidh gach dáta ar an gcamchuairt agus go dtógann sé roinnt mhaith ama chun iad sin a shocrú.

 

Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais agus ar threoirlínte ó lár mhí na Nollag 2017 ar aghaidh trí Sheirbhísí ar Líne.

 

Más mian leat plé a dhéanamh ar iarratas féideartha ar an Scéim Camchuairte, téigh i dteagmháil le Val Ballance ag val.ballance@artscouncil.ie.