San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thuras staidéir idirnáisiúnta go hÉirinn ar na healaíona sa phobal
Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí
Taispeántais atá ar na bacáin ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon
An Ócáid Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: Sebastian Barry, Ómós agus Agallamh le Seán Rocks agus Aíonna Speisialta Mia Gallagher agus Claire Kilroy
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta do Scéim Spás Oibre na nAmharc-Ealaíon, 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2 Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) Sraith 2 (Coimeádaithe)
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2018
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Nuacht ón bPobal
Taispeántais 52 / Tionscnamh 52 pop-up, Dingle Peninsula
DEISEANNA FOSTAÍOCHTA: Music Generation
Déanann Digital Transformations maoiniú ar sparánacht €10,000 “d’ealaíontóir sa tsochaí dhigiteach”
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2018
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
CUIREANN CEOLFHOIREANN AIREAGAIL NA HÉIREANN MÓRSHAOTHAR BARÓCACH AGUS RÓMÁNSÚIL I LÁTHAIR AGUS Í AR CAMCHUAIRT LE DEATH AND THE MAIDEN
Dhuais Zurich as Portráidí aighneachtaí, spriocdháta: 22 Meitheamh 2018
Áras na Scríbhneoirí na hÉireann maoiniú tionscadal Gaeilge faoi stiúir scríbhneoir nua
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár ar Fhorbairt Lucht Féachana d’Eagraíochtaí Cultúrtha
Tá na foirmeacha iarratais agus na treoirlínte le haghaidh Tacaíocht do Thionscadail Aistriúcháin Liteartha ar fáil ar líne anois
Deasc Faisnéise Cultúrtha na hEorpa Cruthaithí ag Tionól Ealaíontóirí Radharcacha Éire 2018
CUIREANN CEOLFHOIREANN AIREAGAIL NA HÉIREANN MÓRSHAOTHAR BARÓCACH AGUS RÓMÁNSÚIL I LÁTHAIR AGUS Í AR CAMCHUAIRT LE DEATH AND THE MAIDEN

Beidh Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann ag dul ar an mbóthar arís le DEATH AND THE MAIDEN agus í ag teacht chuig Ardeaglais Mhuire, Luimneach Céadaoin, 16 Bealtaine tráth a bhfuil ceiliúradh á dhéanamh ar 850 bliain na hArdeaglaise.  Rachaidh Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann siar ó Luimneach ansin agus tabharfaidh sí aghaidh ar Chultúrlann Sweeney, Cill Chaoi, Co. an Chláir Déardaoin, 17 Bealtaine.  Beidh Séipéal Bhaile Uí Fhiacháin i Maigh Eo ag ceiliúradh céad bliain ar an bhfód nuair a thabharfaidh Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann cuairt air Dé hAoine, 18 Bealtaine agus ansin tabharfaidh sí cuairt ar an Garage Theatre, Muineachán Sathairn, 19 Bealtaine.

Tá an cheolfhoireann rímháistreach, nuálach agus cruthaitheach agus tá sí ar thús cadhnaíochta maidir leis an gcur chuige comhoibríoch a úsáideann sí agus tá caidreamh maith aici le réimse leathan comhpháirtithe cruthaitheacha. Faoi stiúir Katherine Hunka, tá an cheolfhoireann ar cheann de na ensembles is gnóthaí ó thaobh camchuairte de in Éirinn, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Bain taitneamh as galántacht na cúirte barócaí le Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann.  Ba é spleodar rithimeach agus soiléireacht armónach Vivaldi a bhí mar inspioráid do Bach dá shuimiúchán ar an mbarócachas.  Chuir Vivaldi leis an gcáil a bhí air mar an Sagart Rua le L'Estro Armonico, Op. 3, bailiúchán de 12 choinséartó veidhlín den chéad scoth.   Cuirfidh Katherine Hunka, Diane Daly, André Swanepoel, Cliodhna Ryan (Veidhlín) agus Christian Elliott (Dordveidhil) a Choinséartó do cheithre veidhlín agus dordveidhil i D mór i láthair.  Idirghníomhaíonn na ceoltóirí aonair le chéile go héifeachtach anseo agus na téamaí ag athrú go réidh ó uirlis go huirlis.  Tá beocht i saothar Vivaldi agus cuirfidh an fuinneamh atá ann gliondar croí ar an lucht éisteachta. 

Tá an-tóir agus an-chion ar an gCoinséartó do dhá Veidhlín in D beag nó Coinséartó ollveidhlín le Bach. Agus Katherine Hunka agus Nicola Sweeney ó Cheolfhoireann Aireagail na hÉireann ag dul i gcomhar, thuigfeá cén fáth a bhfuil sé ar cheann de shárshaothair Bach. Is í an ghluaiseacht mhall atá ann buaicphointe séiseach a shaothar ar fad.

Death and the Maiden de chuid Schubert ar cheann de na saothair is fearr a rinne sé agus tá sé lárnach ina repertoire. Is saothar mothúchánach rómánsúil drámatúil é a scríobhadh faoi scáil an bháis.  Cuireann cóiriú Mahler den cheolfhoireann théadach leis an ngné dhrámatúil den cheol a bhí ina ráiteas láidir ó Schubert.

Ag féachaint ar ábhar nua dúinn freisin, léiríonn seinnteoir olldoird Cheolfhoireann Aireagail na hÉireann Malachy Robinson na scileanna cumadóireachta atá aige ina shaothar nua cineamatach Dream of the Green Men, a bhfuair sé inspioráid dó ó The Fairy Queen de chuid Purcell.

Ná caill Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann i Luimneach; Cill Chaoi, an Clár; Baile Uí Fhiacháin, Co. Mhaigh Eo agus Muineachán an 16–19 Bealtaine.  Tá ticéid ar fáil ar www.irishchamberorchestra.com

Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann lonnaithe i nDámh Chruinne Éireann: Rince agus Ceol in Ollscoil Luimnigh.  Maoiníonn an Chomhairle Ealaíon í.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le charlotte.eglington@ul.ie.