San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Fógrófar Laureate nua na nÓg ar an 17 Bealtaine
Ealaíontóir Scannán Cónaithe Scríbhneoir Scáileáin
Deontais agus Dámhachtainí
Príomhchláir Maoinithe Ioncaim: Spriocdháta d’iarratais luatha
An chéad spriocdháta eile don Dámhachtain Deis – 5.30pm, Déardaoin, an 9 Meitheamh 2016
Spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30i.n., Déardaoin, an 9 Meitheamh 2016
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin, an 14 Iúil 2016
Nuacht ón bPobal
Comhdháil litríochta Words Ireland – an 19 Bealtaine
Fógrófar Laureate nua na nÓg ar an 17 Bealtaine

Déanfar an ceathrú duine a cheapfar mar Laureate na nÓg a fhógairt ag ócáid speisialta sa Chomhairle Ealaíon ar an 17 Bealtaine.

Tionscadal spreagúil é Laureate na nÓg a bunaíodh sa bhliain 2010 chun aitheantas a thabhairt d’údar nó do mhaisitheoir leabhar mór le rá do pháistí, agus a thugann aitheantas, ag an am céanna, do ról agus do thábhacht na litríochta i saol páistí.

Ba í Siobhán Parkinson an chéad duine a ceapadh mar Laureate na nÓg, ceapadh Niamh Sharkey ina diaidh sin agus bhí Eoin Colfer ar an duine ba dheireanaí a ceapadh. I rith a théarma mar Laureate, stiúir Eoin Colfer camchuairt scéalaíochta ar fud na tíre le Once Upon a Place, a thug scéalta chomh fada le páistí ar fud na hÉireann ar fad, agus rinneadh coimisiúnú freisin ar dhíolaim scéalta agus dánta do pháistí.

Tar éis próiseas fada roghnúcháin, fógrófar an ceathrú duine ar a mbronnfar an onóir uathúil seo ag ócáid speisialta sa Chomhairle Ealaíon ar an 17 Bealtaine.

Beidh an duine seo ina Laureate ar feadh dhá bhliain agus glacfaidh an Laureate nua páirt in imeachtaí agus i dtionscnaimh speisialta ar fud na tíre.

Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar www.artscouncil.ie ar an 17 Bealtaine.

Tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Laureate na nÓg a bhfuil tacaíocht aige ón Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, ó Leabhair Pháistí Éireann, ó Éigse Éireann agus ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann.

Email Software by Newsweaver