San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuirtear Tradition Now 2019 i láthair sa Cheoláras Náisiúnta i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, agus beidh taibhithe le Lisa O’Neill, Ye Vagabonds, Sam Amidon, Catherine Ennis, Steve Cooney, Kíla mar chuid den Fhéile seo a bheidh ar siúl ar feadh Sé Lá
Dáta don dialann - Comhdháil na bhFéilte, 2020
Scoileanna Ildánacha Fógraíodh 150 scoil ildánach nua le déanaí
Imeachtaí Náisiúnta Ceiliúrtha na Scoileanna Ildánacha
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Post mar Chomhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí ag Ollscoil Luimnigh in 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Damhsa Éireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht líonraithe saor in aisce de chuid na hEorpa Cruthaithí le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath
Music Moves Europe: Glaoch ar Iarratais
Ceolfhoireann Óige an Aontais Eorpaigh 2020 - Éisteachtaí in ÉIRINN!
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go leanfaidh sí ar aghaidh ag tacú le féilte, tacaíocht a chabhróidh leo a gcumas cláreagraithe agus eagraíochtúil a fhorbairt trí bhíthin dámhachtainí aonair taistil agus oiliúna.

Leis an dámhachtain, tabharfar tacaíocht do thaisteal amach agus d’oiliúint d’ionadaithe féilte amhail cláreagraithe, coimeádaithe agus stiúrthóirí féilte chun forbairt a gclár féile a fheabhsú; agus dámhachtainí isteach a thugann deis d’eagraíochtaí féilte caidrimh a chothú thar lear d’fhonn a gcumas cláreagraithe, margaíochta agus/nó riaracháin/oibríochtúil a fhorbairt.

 

Is é an dámhachtain is airde atá ar fáil ná €1,500, ag brath ar í a bheith ar fáil.

Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais trí na seirbhísí ar líne le haghaidh taistil in 2019.

Tabhair faoi deara: Ní bhfaighidh féile (más ionadaí aonair ar fhéile nó eagraíocht atá i gceist) ach Dámhachtain Taistil agus Oiliúna amháin in aon bhliain féilire amháin.

 

Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo ar an leathanach faoin maoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.