San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta don Dámhachtain Authored Works 2019
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019.
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon Babhta 2
Achoimre
Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas, 2019
Dámhachtain Ailtireachta atá le teacht lena n-áirítear an Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta nua
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann
Triúr Ceoltóirí Cónaithe ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh 2019.
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019
Oifigeach Forbartha Music Generation: Sligeach (athfhógra)
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann

Tá iarratais á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, Chill Dara agus Chill Mhantáin, an Longfoirt agus na hIarmhí, Lú agus na Mí agus ag Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann don phost mar Oifigeach Forbartha Music Generation

 

Uimhir Thagartha Poist:

  • MG 19.20.01 (Ciarraí)
  • KMG 01/2019 (Cill Dara)
  • 197/18 (An Longfort) 
  • C111 (An Mhí)
  • 47 (Tiobraid Árann)

 

Ceapfaidh gach bord oideachais agus oiliúna Oifigeach Forbartha Music Generation a bheidh freagrach as clár oideachais fairsing um thaibhiú ceoil a bhainistiú thar ceann na Comhpháirtíochta Oideachais Ceoil áitiúil i ngach contae.

 

Roghnaíodh na cúig chontae seo le déanaí le bheith páirteach in Music Generation – Clár Oideachais Ceoil Náisiúnta na hÉireann, atá á chómhaoiniú ag U2, ag The Ireland Funds, ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ag Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil Áitiúla.

 

Conradh ar théarma seasta, cúig bliana (€46,771 – €57,157)

 

Tá foirm iarratais, tuairisc ar an bpost, sonraíocht faoin bpearsa, agus sonraí eile ar fáil ar líne ar –

 

 

Is é an dáta deiridh a ghlacfar le foirmeacha iarratais comhlánaithe: 12 meán lae, Déardaoin, 6 Meitheamh 2019

 

Ní ghlacfar le hiarratais nach bhfuil comhlánaithe go hiomlán agus/ná le hiarratais dhéanacha.

 

Bunaithe ar an líon iarratas a fhaightear, d’fhéadfaí gearrliostú a dhéanamh. Déanfar gearrliostú bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil ar an bhfoirm iarratais. Ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí na n-iarrthóirí, d’fhéadfadh tairseacha an ghearrliostaithe a bheith i bhfad níos airde ná na caighdeáin bhunúsacha arna leagan amach.

 

Is fostóirí comhdheiseanna iad Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, Chill Dara agus Chill Mhantáin, an Longfoirt agus na hIarmhí, Lú agus na Mí agus Thiobraid Árann.