San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2017: Iarratasóirí ar éirigh leo
Dairena Ní Chinnéide fógartha mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge DCU 2017-18
Colin Dunne ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2017-18 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC)
Stiúrthóir Nua um Fhorbairt Straitéiseach fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Tuarascáil ar na hIonaid Ealaíon le coimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Réamhphleanáil 2019
Nuacht ón bPobal
Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin: gairm tograí i gcomhair Coimisiún Ealaíne Poiblí sa Cheol Traidisiúnta
Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin: gairm tograí i gcomhair Coimisiún Ealaíne Poiblí sa Cheol Traidisiúnta

Spriocdháta le hiarratas a chur isteach: Déardaoin, an 2 Samhain @ 5.00 p.m.

Is deis é seo le haghaidh coimisiúin faoi chéatadán ar son na healaíne i réimse an cheoil thraidisiúnta ag díriú ar shaothar nua a chruthú. Tá fáilte roimh dhaoine aonair nó comhoibrithe iarratas a dhéanamh. Cuirfidh na coimisinéirí fáilte freisin roimh chleachtóirí i gceol traidisiúnta na hÉireann a bhíonn ag comhoibriú le cleachtóirí i bhfoirmeacha eile den ealaín thraidisiúnta (e.g. damhsa, scéalaíocht).  Is é €18,000, agus gach rud san áireamh ansin, buiséad an choimisiúin. 

Éascóidh Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin seisiún eolais d’iarratasóirí ionchasacha in dlr LexIcon, le hionchur ón gComhairle Ealaíon. Beidh sé sin ar siúl Dé Máirt, an 17 Deireadh Fómhair ag a 6.00 p.m. in dlr LexIcon, Dún Laoghaire. Chun áit a chur in áirithe, cuir ríomhphost chuig arts@dlrcoco.ie agus cuir ‘seisiún eolais faoin gcoimisiún i gceol traidisiúnta’ mar ábhar ar an ríomhphost.

Tuilleadh eolais: anseo