San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach in 2017 ar oscailt anois i gcomhair áirithintí
The Readers’ Voice
Soláthar Comhairleoirí Ealaíon
2023: Iardhearcadh na Todhchaí agus EALAÍN: 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta
Scéim Meantóireachta do Scríbhneoirí Ceoil
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht
Spriocdháta: Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2017 ar oscailt anois
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
2023: Iardhearcadh na Todhchaí agus EALAÍN: 2016

Cuireann an siompóisiam deis ar fáil dul i gcomhairle le pobal na n-ealaíon, an pobal acadúil, na meáin agus an pobal i gcoitinne ar bhealach samhlaíoch maidir leis an ról ríthábhachtach atá ag an ealaín i gcomóradh. Bíodh sé chun fianaise nár chualathas a chloisteáil, machnamh a dhéanamh ar thaithí, dul i ngleic le stair agus í a cheistiú, fráma eile a chur ar an insint cheannasach nó stair mhalartach shamhlaithe a chur ar fáil, ní mór go gceisteodh ealaín í féin chomh maith – ag bogadh ar aghaidh chun scéalta nua a insint ar bhealaí nua.

Cuirtear an siompóisiam i láthair mar iardhearcadh na todhchaí, agus 2016 mar am tábhachtach i ndeich bliana de chomóradh céad bliain. Tugann an fráma seo deis d’ealaíontóirí, smaointeoirí criticiúla, agus déantóirí beartais smaoineamh ar 2016 le fad samhlaithe, agus tugann sé deis dóibh chomh maith na himeachtaí comórtha céad bliain níos conspóidí atá ag teacht aníos a shamhlú/cheistiú, mar aon le Clár Maoinithe Gairmeacha Oscailte na Comhairle Ealaíon, le comhthéacs EALAÍN:2016 mar thúsphointe. 

Tá na ticéid go léir díolta don ócáid ach beidh sé le feiceáil ar leathanach Facebook na Comhairle Ealaíon: https://www.facebook.com/artscouncilireland

 

FALLING OUT OF STANDING

le David Bolger, Owen Boss, Louise Lowe

 

I gcomhthráth le 2023: Iardhearcadh na Todhchaí, cuireann ANU agus CoisCéim Dance Theatre an ghné dheiridh dá dtionscadal EALAÍN: 2016, THESE ROOMS i láthair. 

 

Seoladh: 3 Aibreán 2017, 6.30 p.m.

Dátaí an taispeántais: 4–23 Aibreán, 12 meán lae go 8.00 p.m.

Urlár na Talún, Festival House, 12 Sráid Essex Thoir, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath

 

Is é FALLING OUT OF STANDING an ghné oidhreachta de THESE ROOMS.  Struchtúr aonair le trí shaothar scannánúla le gach stiúrthóir a iompaíonn coincheapa traidisiúnta maidir le taobh amuigh agus taobh istigh bunoscionn, tá sé mar aidhm ag FALLING OUT OF STANDING an plé a thabhairt níos faide ná an t-idirghníomhú a tharlaíonn i léiriúcháin agus ar an láthair. Cuirtear síneadh leis an iniúchadh ar ábhar foinseach a bhain le sléacht Shráid an Rí Thuaidh agus an léiriú beo ar THESE ROOMS ina dhiaidh sin; tá sé mar aidhm sa tsuiteáil comhthéacs a thabhairt don chaoi a ndéantar an saol atá thart a thiomáint isteach sa saol reatha agus an tionchar a bhí ag imeacht ama ar stair faoi choimhlint i bhfoirm scannáin. www.theserooms.ie

 

Thacaigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta le EALAÍN:2016 mar chuid de Chlár Comórtha Céad Bliain Éire 2016.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver