San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seisiúin Faisnéise na Comhairle Ealaíon ar Dhínit agus Ómós ag an Obair
Déanann an Chomhairle Ealaíon athnuachan ar a comhpháirtíocht le Music Generation go dtí mí na Nollag 2020
Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon seirbhísí Comhairleora Taighde ar fáil.
Ealaín Ardteistiméireachta NCCA - Comhairliúchán
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018–31 Lúnasa 2019
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Coimisiún – 5.30pm, Déardaoin an 3 Bealtaine 2018
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Belltable: Sraith Máistir-ranganna Connect Mask and Clown, a bheidh faoi stiúir Simon Thompson
Words Ireland @ ILFDublin: Lá Náisiúnta do Scríbhneoirí
Déanann an Chomhairle Ealaíon athnuachan ar a comhpháirtíocht le Music Generation go dtí mí na Nollag 2020

Déanann an Chomhairle Ealaíon athnuachan ar a comhpháirtíocht le Music Generation go dtí mí na Nollag 2020

 

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon go bhfuil sí chun a comhpháirtíocht le Music Generation a athnuachan, ag infheistiú €530,000 eile sa chlár ó mhí na Samhna 2017 go dtí mí na Nollag 2020. Mar gheall ar chomh maith is a d’éirigh le céad chéim na comhpháirtíochta (2013–2016), leanfaidh an maoiniú sin ag cur comhthosaíochtaí straitéiseacha an dá eagraíocht i gcrích. Leis sin beidh leanaí agus daoine óga in ann eispéireas saibhir a fháil, cruthófar deiseanna chun oibriú le ceoltóirí cruthaitheacha ard-chumasacha a bhíonn ar stáitse, agus tabharfar luach breise agus gnéithe nua do phríomhchláir atá ar siúl faoi láthair. Cuirfidh Music Generation an chomhpháirtíocht i bhfeidhm i ndlúthchomhar lena líonra de Chomhpháirtíochtaí Áitiúla Oideachais Ceoil.

 

Ó 2013 i leith, cumasaíodh 23 cónaitheacht agus tionscadal oideachais ceol taibhithe trí mhaoiniú ó Chomhpháirtíocht Music Generation/na Comhairle Ealaíon. Bhí thart ar 3,500 leanbh agus duine óg rannpháirteach in 12 limistéar éagsúil den tír, ag obair in éineacht le 160 ceoltóir cruthaitheach agus taibhithe mar aon le 30 ealaíontóir eile cosúil le léiritheoirí, ealaíontóirí fuaime agus filí.

 

Níl anseo ach sampla beag den iliomad tionscnamh ar thug comhpháirtíochtaí Music Generation fúthu:

 

Singfest, mórchónaitheacht chórúil faoi stiúir an stiúrthóra Greg Beardsell, á forbairt ag Music Generation Uíbh Fhailí/na hIarmhí i gcomhpháirtíocht le Cumann Náisiúnta na gCór:

NASC CHUIG FÍSEÁN

 

Soundwaves, tionscadal cruthaitheach déanta ceoil do bhannaí agus do cheoltóirí óga arna chur ar fáil ag Wall2Wall Music thar ceann Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall:

NASC CHUIG FÍSEÁN

 

Bold as Brass, imeacht mórscála ceoil faoi stiúir an tsacsafónaí as an Ríocht Aontaithe Jason Yarde le haghaidh breis is 100 ceoltóir práis, sacsafóin agus cnaguirlisí, idir óg agus aosta, á fhorbairt ag Music Generation Chathair Chorcaí i gcomhpháirtíocht le Féile Lárshamhraidh Chorcaí, Comhairle Cathrach Chorcaí agus Ceol-Scoil Chorcaí de chuid Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí:

NASC CHUIG FÍSEÁN

 

Laois New Works Series, trínar coimisiúnaíodh triúr cumadóirí mór le rá a oibríonn thar thrí sheánra éagsúla chun saothair nua a chumadh in éineacht le ensemble óga ó Music Generation Laois: Ceolfhoireann Thraidisiúnta Music Generation Laois (ag obair le Martin Tourish); Ceolfhoireann Ógra agus Cór Scoil Cheoil Laoise (ag obair le Elaine Agnew); agus Ensemble Cláirsí Music Generation Laois (ag obair le Catríona McKay):

NASC CHUIG FÍSEÁN

 

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig: www.musicgeneration.ie.