San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici le haghaidh 2017/18
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Choimisiún Pobalghníomhach
Stiúrthóir á lorg ag Eva International
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Gairmeacha atá ag teacht aníos ar mhaoiniú i bhFochlár Cultúir de chuid na hEorpa Cruthaithí
An scéal is déanaí ar rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe sa reifreann i ndiaidh imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach de chuid na hEorpa Cruthaithí
Deiseanna d’ealaíontóirí i dtionscadail a fhaigheann tacaíocht ón Eoraip Chruthaitheach faoi láthair
Deiseanna maoiniúcháin eile an AE
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Gairmeacha atá ag teacht aníos ar mhaoiniú i bhFochlár Cultúir de chuid na hEorpa Cruthaithí

Gairm i gcomhair na dTionscadal Tacaíochta d’Aistriúcháin Liteartha 2017 a bhfuiltear ag súil leis in Eanáir

 

Foilseofar an chéad ghairm eile ar thograí i gcomhair Tacaíocht d’Aistriúcháin Liteartha i dtús mhí Eanáir.  Tá an snáithe maoinithe seo ar oscailt d’fhoilsitheoirí agus do chuideachtaí foilsitheoireachta chun iarratas a dhéanamh ar chómhaoiniú chun ‘pacáiste’ de níos mó ná 3-10 saothar ficsin liteartha a aistriú, a fhoilsiú agus a chur chun cinn ó theangacha inléite go teangacha inléite.  D’éirigh le Dalkey Archive Press maoiniú a fháil níos luaithe sa bhliain.  Léigh tuilleadh faoin tionscadal anseo.

 

Gairm ar Thacaíocht d’Ardáin Eorpacha a bhfuiltear ag súil leis i lár mhí Eanáir

 

Foilseofar an chéad ghairm eile ar thograí faoin Tacaíocht d’Ardáin Eorpacha i lár mhí Eanáir agus táthar ag súil go mbeidh an spriocdháta i lár mhí Aibreáin.  Tacaíonn an snáithe seo le cuibhreannais eagraíochtaí ealaíne agus cultúir le tionscadail ina bhfuil sé mar aidhm leo an tallann atá ag teacht chun cinn a thaispeáint agus clárú a spreagadh ar fud na hEorpa. Tá tuilleadh sonraí maidir leis an snáithe seo ar fáil anseo.

Email Newsletter Software by Newsweaver