<< Clúdach
English Version

Ailt
Comhaltacht Scríbhneora UCD

Comhaltacht Scríbhneora Ollscoil Luimnigh

Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal 2015

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015

Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe

Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2015

Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 15 Lúnasa 
.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 111 Lúnasa 2014

Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal 2015

Spriocdháta: 5.30pm, an 11 Meán Fómhair 2014


Osclóidh Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal 2015 i gcomhair iarratas Dé Máirt an 12 Lúnasa 2014.

Is é príomhaidhm na scéime seo cabhrú le foilsitheoirí na hÉireann teidil, foilseacháin agus irisí ardchaighdeáin a tháirgeadh. Beidh foilsitheoirí Éireannacha agus irisí liteartha i dteideal cur isteach ar thacaíocht airgeadais maidir le suas le seacht dteideal sna réimsí seo a leanas: ficsean, neamhfhicsean cruthaitheach, litríocht do leanaí, filíocht, drámaíocht, úrscéalta grafacha agus leabhair phictiúr mhaisithe, léirmheastóireacht ealaíon, agus beathaisnéisí agus dírbheathaisnéisí na n-ealaíon comhaimseartha.  Beidh foilsitheoirí ríomhleabhar agus irisí liteartha ar líne nó irisí liteartha clóite i dteideal iarratas a dhéanamh freisin.

Is é an 11 Meán Fómhair 2014 an dáta deiridh le cur isteach ar an scéim seo agus tá na sonraí go léir ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon anseo.

I gcomhair tuilleadh faisnéise téigh i dteagmháil le Audrey Keane, Oifigeach Litríochta ag audrey.keane@artscouncil.ie nó le Jennifer Lawless, Cúntóir Litríochta, ag jennifer.lawless@artscouncil.ie

 

Clinic faisnéise

Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon clinic faisnéise in Áras na Scríbhneoirí, 19 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 2 roimh an spriocdháta sin chun comhairle agus faisnéis a chur ar fáil faoin bpróiseas iarratais.  Reáchtálfar an clinic seo Dé Céadaoin an 3 Meán Fómhair ó 11am go dtí 12.30pm.  Chun áit a chur in áirithe ag an gclinic seo, seol ríomhphost chuig jennifer.lawless@artscouncil.ie faoi Dé hAoine, an 22 Lúnasa 2014. Níl aon chostas ag baint le freastal ar an gclinic agus iarraimid ar rannpháirtithe na Treoirlínte  anseo ,a bhaineann leis an scéim a léamh roimh fhreastal ar an gclinic.

<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver