San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Lúnasa
Nuacht na míosa seo
Seisiún Eolais ar Authored Works agus Reel Art 2018
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Lives of the Saints
Foinsí maoinithe faoi Thionscadal 2040, scéim forbartha caipitil an Rialtais.
Nuacht ón bPobal
Folúntas: Bainisteoir Cúnta an Chláir Ealaíon agus Cultúir
Fáiltítear roimh iarratais ar GROW 2018 le Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Baboró do Pháistí
Fógraíonn Éire Ildánach agus an Roinn Oideachais ‘Comhpháirtíochtaí Óige Ildánaí’
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis na 17 n-eagraíocht Éireannacha a roghnaíodh don Mhaoiniú Comhair ón Eoraip Chruthaitheach 2018!
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Lives of the Saints

I mí Mheán Fómhair, tabharfaidh Sebastian Barry, Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, a chéad léacht bhliantúil dar teideal The Lives of the Saints.

 

Agus é ag labhairt faoin léacht, dúirt Sebastian Barry, “Le linn daichead bliain ag scríobh agus ag maireachtáil, buaileann scríbhneoir le scríbhneoirí eile ar ndóigh, uaireanta de thimpiste. Cuntas atá sa léacht seo ar na daoine aonair ar bhuail mé leo ar an gcaoi sin, cuid mhaith acu atá imithe uainn ar shlí na Fírinne anois, ach daoine a bhfuil cuimhne mhaith agam orthu agus atá mar phointe tagartha pearsanta domsa maidir leis an gcaoi ar féidir leanúint ar aghaidh mar scríbhneoir agus go deimhin, maidir leis an gcaoi ar chóir scríbhneoireacht a dhéanamh.”   

 

 

Is é Sebastian Barry an dara Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus bhronn an Chomhairle Ealaíon an onóir air go luath sa bhliain 2018. Cuireann an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach litríocht Éireannach chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus spreagann sí an pobal suim a chur i bhficsean Éireannach d’ardchaighdeán. D’fhorbair an Chomhairle Ealaíon an Laureate i gcomhair ficsean Éireannach agus tá tacaíocht á fáil ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus ó Ollscoil Nua-Eabhrac.