San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Léacht bhliantúil de chuid an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An Irishwoman Abroad: Maeve Brennan Goes Mad in New York
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2016: Iarratasóirí ar éirigh leo
Ceiliúradh lá breithe do artsandhealth.ie
Karan Casey ceaptha ina hEalaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2016-17 i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Osclaíonn Ciste Gníomhaíochta Cláir DÓLO an 1 Samhain 2016
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar cheoltóirí
Deis fostaíochta do Stiúrthóir ar Ionad Ealaíon an Droichid
IN CONTEXT 4 - IN OUR TIME: Gairm oscailte ar Chlár Nua Coimisiún
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Scannánaíocht Chomhoibríoch
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2016: Iarratasóirí ar éirigh leo

Tá an liosta iarratasóirí ar éirigh leo sa Dara Babhta de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal in 2016 fógartha ag Create. Tá Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal á bainistiú ag Create, an ghníomhaireacht náisiúnta forbartha i gcomhair na n-ealaíon comhoibríoch, thar ceann na Comhairle Ealaíon.


D’éirigh le seacht gcinn d’iarratais faoin gcéim Taighde agus Forbartha, ceithre cinn le meantóirí, agus d’éirigh le seisear iarratasóirí a chuir isteach ar Thionscadal a Chur i gCrích. D’éirigh leo siúd maoiniú suas le €10,000 a fháil le haghaidh tionscadail fhadtéarmacha.

Dámhachtain Taighde agus Forbartha

Ealaíontóir; Pobal; Comhthéacs; Foirm Ealaíne; Láthair
Shireen Shortt; AllSorts - St Andrews LGBT Youth; Pobal Comhspéise; Amharc-ealaíona; Baile Átha Cliath
Jenny MacDonald; Seirbhísí Meabhairshláinte Naomh Pádraig; Na hEalaíona agus an tSláinte; Amharclannaíocht; Baile Átha Cliath
Louise White; Grúpa Idirnáisiúnta Ban Ionad Lantern; Pobal Comhspéise/Éagsúlacht Chultúrtha; Amharclannaíocht; Baile Átha Cliath

Dámhachtain Taighde agus Forbartha le Meantóireacht

Ealaíontóir; Pobal; Comhthéacs; Foirm Ealaíne; Láthair (Meantóir)
Oonagh Murphy; Grúpa Tacaíochta LGBT I-dentity; Pobal Comhspéise; Amharclannaíocht; Baile Átha Cliath (Fearghus Ó Concúir)
Alain Servant; Horizons, Seirbhísí Naomh Eoin Dé, Cill Dara; Na hEalaíona agus Míchumas; Sorcas; Cill Dara (Dylan Tighe)
Emily Waszak; Searmanas Tae Seapánach i mBaile Átha Cliath; Éagsúlacht Chultúrtha; Amharc-ealaíona; Baile Átha Cliath (Clodagh Emoe)
Siobhan McGibbon; An Roinn Raideolaíochta, Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh; Na hEalaíona agus an tSláinte; Amharc-ealaíona; Gaillimh (Marielle MacLeman)

Dámhachtain maidir le Cur i gCrích Tionscadail

Pobal; Ealaíontóir; Teideal an Tionscadail; Comhthéacs; Foirm Ealaíne; Láthair
Gearrthéarma
The New Normal; John Conway; The New Normal; Na hEalaíona agus an tSláinte; Amharc-ealaíona; Baile Átha Cliath
Fadtéarma
Grúpa Tacaíochta d’Imircigh, Ionad Acmhainní an Ghoirt; Treasa O’Brien; Exquisite Gort; Éagsúlacht Chultúrtha; Scannánaíocht; Gaillimh

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig an suíomh gréasáin anseo.
 
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver