San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2017: Iarratasóirí ar éirigh leo
Dairena Ní Chinnéide fógartha mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge DCU 2017-18
Colin Dunne ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2017-18 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC)
Stiúrthóir Nua um Fhorbairt Straitéiseach fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Tuarascáil ar na hIonaid Ealaíon le coimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Réamhphleanáil 2019
Nuacht ón bPobal
Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin: gairm tograí i gcomhair Coimisiún Ealaíne Poiblí sa Cheol Traidisiúnta
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2017: Iarratasóirí ar éirigh leo

Tá an liosta iarratasóirí ar éirigh leo sa Dara Babhta de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal in 2017 fógartha ag Create. Tá Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal á bainistiú ag Create, an ghníomhaireacht náisiúnta forbartha i gcomhair na n-ealaíon comhoibríoch, thar ceann na Comhairle Ealaíon.


D’éirigh le seacht n-iarratas faoin gcéim Taighde agus Forbartha, ceithre cinn le meantóirí, agus d’éirigh le hochtar iarratasóirí a chuir isteach ar an gcéim Tionscadal a Chur i gCrích. D’éirigh leo siúd maoiniú suas le €10,000 a fháil le haghaidh tionscadail fhadtéarmacha. Bhí tionscadal gearrthéarmach amháin i gceist freisin.

Dámhachtain Taighde agus Forbartha
Ealaíontóir; Pobal; Comhthéacs; Foirm Ealaíne; Láthair

Eszter Nemethi; Comhlachas Lucht Trádála na Príomhshráide Thuaidh; Pobal Comhspéise; na hAmharc-ealaíona; Corcaigh
Brian Fleming; Foireann Athnuachana Eastát Mhichíl; Forbairt Pobail; Ceol/na hAmharc-ealaíona; Baile Átha Cliath
Brigid Teehan; Ospidéal Ginearálta Thiobraid Árann Theas; na hEalaíona agus an tSláinte; na hAmharc-ealaíona; Tiobraid Árann


Dámhachtain Taighde agus Forbartha mar aon le Meantóireacht
Ealaíontóir; Pobal; Comhthéacs; Foirm Ealaíne; Láthair (Meantóir)
Ruairí Donovan; Comharchumann Chléire; Pobal Áite; Damhsa; Corcaigh (Ríonach Ní Néill)

Jessica Kelly; Cumann Athchóirithe Iarnród Oidhreachta Mhaothla; Pobal Comhspéise; na hAmharc-ealaíona; Liatroim (Michelle Horrigan)

Kate Harris; Grúpa Rochtana Bhaile Formaid/Shéipéal Iosóid; na hEalaíona agus Míchumas; Amharclannaíocht; Baile Átha Cliath (Medb Lambert)

Celina Muldoon; Connect Mental Health; na hEalaíona agus an tSláinte; Taibhiú; Dún na nGall (Amanda Coogan)

Dámhachtain maidir le Cur i gCrích Tionscadail
Pobal; Ealaíontóir; Teideal an Tionscadail; Comhthéacs; Foirm Ealaíne; Láthair

Gearrthéarmach;

Tionscadal Forbartha Pobail Roibeaird Eiméid; Deirdre Harte; After the Future; Forbairt Pobail; na hAmharc-ealaíona; Baile Átha Cliath


Fadtéarmach

Pobal Camphill Dhaingean Uí Chúis; Zoë Uí Fhaoláin Green; My Life as a Dance; na hEalaíona agus Míchumas; Damhsa; Ciarraí
An Gréasán Náisiúnta um Thacaíocht Teaghlaigh; Grace Dyas Theatre Club; Aftermath; na hEalaíona agus an tSláinte; Amharclannaíocht; Baile Átha Cliath
RADE (Téarnamh trí Ealaín, Drámaíocht agus Oideachas); Rodney Lee; Home; na hEalaíona agus an tSláinte; Scannán; Baile Átha Cliath
Cumann Uiscebhealaí Intíre na hÉireann (Loch Deirgeirt); George Higgs; MAMM; Pobal Comhspéise; Ceol; Tiobraid Árann
Identity: Grúpa Tacaíochta LGBT; Maeve Stone agus Oonagh Murphy; Home; Forbairt Pobail; Amharclannaíocht; Baile Átha Cliath
Grúpa Tionscadal Oileáin Mhóir; Ian Wilson; Singing the Parkrun; Pobal Comhspéise; Ceol; Corcaigh
Tionscadal Óige Rialto; Fona Whelan; The Bubble (le deimhniú); Forbairt Pobail; Amharclannaíocht; Baile Átha Cliath
Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig http://www.create-ireland.ie/latest-aic-recipients/artist-in-the-community-scheme-second-round-2017-successful-applicants