San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí na Nollag
Nuacht na míosa seo
Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a fhorbairt
Tionscnamh Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon
Clinicí Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Katy Fitzpatrick mar Chomhairleoir - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Ba mhaith leis an bhfoireann Amharc-ealaíon sa Chomhairle Ealaíon na faighteoirí rathúla seo a leanas a fhógairt do Scéim Spás Oibre 2019.
Tairiscint do Sholáthar Seirbhísí Comhairleacha Rannpháirtíochta sna hEalaíona don Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta d’Ealaíontóirí agus Coimhéadaithe 2019.
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (Ros Comáin)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ná déan dearmad gurb é Dé Máirt, 11 Nollaig 11 a.m. am na hÉireann an spriocdháta i gcomhair Thionscadail Chomhoibrithe 2019!
Múnlaí Nua Gnó i bhFeidhm: Buanseasmhacht agus Inbhuanaitheacht a thógáil do na hEarnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha
Gairmeacha Oscailte: Clár cónaitheachta ‘Back to Basics’
Clinicí Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Sparánachta Litríochta na Comhairle Ealaíon (do scríbhneoirí atá ag obair i mBéarla) Déardaoin, an 31 Eanáir 2019 ag 5.30pm. Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon clinicí faisnéise in Éigse Éireann agus in Áras na Scríbhneoirí roimh an spriocdháta sin chun comhairle agus faisnéis faoin bpróiseas iarratais a chur ar fáil.

Reáchtálfar clinicí faisnéise ar na dátaí agus ag na hamanna seo a leanas:

Dé Céadaoin, 12 Nollaig ó 3.30pm – 5pm

Éigse Éireann, 11 Cearnóg Parnell Thoir, Baile Átha Cliath 1

Chun áit a chur in áirithe, seol RSVP chuig info@poetryireland.ie  

 

Déardaoin, 10 Eanáir ó 6pm – 7.30pm

Áras na Scríbhneoirí, 19 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1

Úsáid an nasc a leanas chun Eventbrite a úsáid chun d’áit a chur in áirithe: https://www.eventbrite.ie/e/arts-council-literature-bursary-clinic

Clúdófar na topaicí a leanas ag na clinicí:

  • Cuspóir na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
  • Cé hiad na daoine agus cad iad na tionscadail atá incháilithe
  • An próiseas iarratais - seirbhísí ar líne
  • An fhoirm iarratais
  • Ábhar tacaíochta riachtanach
  • Buiséid
  • An próiseas measúnaithe
  • Téarmaí agus coinníollacha
  • Botúin choitianta a chaithfear a sheachaint
  • Ceisteanna agus freagraí

Tuilleadh faisnéise

Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis an Dámhachtain Sparánachta Litríochta agus chun cóip de threoirlínte na dámhachtana a fháil, féach ar an rannán maidir leis an maoiniú atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Is féidir leat dul i dteagmháil leis an gComhairle Ealaíon ar 01 618 02 00 nó ar rphost awards@artscouncil.ie